Ga direct naar:

Welkom op het Portaal Natuur en Landschap

Het Portaal Natuur en Landschap is de verzamelplaats voor alle (beleids)informatie over natuur en landschap in Nederland. BIJ12 beheert het Portaal namens de provincies en brengt hier beleids-, onderzoeks- / kennis- en praktijkinformatie over natuur en landschap samen.

Uitgelicht nieuwsbericht

De ANLB dag 2016: Een vliegende start

12 apr 2016

‘Lerend beheren en lerend organiseren’, dat was het thema van de landelijke ANLB dag die als titel had ‘Een vliegende start’. Ongeveer 200 vertegenwoordigers van collectieven, Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) en ... Lees het hele bericht

Themas

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel van de provincies (SNL) voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur en landschap in Nederland.

Bekijk dit thema

Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer 2016

Effectiever en efficiënter agrarisch natuurbeheer op de meest kansrijke plekken, meer samenwerking in het gebied en lagere uitvoeringslasten. 

Bekijk dit thema

Index Natuur en Landschap

Een gemeenschappelijke natuurtaal die de typen natuur, agrarische natuur en landschap in Nederland beschrijft.

Bekijk dit thema

Kaarten provincies bekijken

Kaartviewers voor provinciale natuurbeheerplankaarten, leefgebiedkaarten, collectieve beheerplankaarten en opstellen eigen kaartbeeld.

Bekijk dit thema

Monitoring en Natuurkwaliteit

Monitoringssysteem voor uniforme informatie over en sturing op de natuurkwaliteit in Nederland en voor rapportages over Natura2000-gebieden.

Bekijk dit thema

Catalogus Groenblauwe Diensten

Een overzicht van de maximale vergoedingen die Nederlandse overheden grondeigenaren mogen geven die een groenblauwe dienst leveren.

Bekijk dit thema

Voortgangsrapportages Natuur

Provinciale rapportages over verwerving, inrichting en beheer van gronden voor natuurgebieden in relatie tot het Natuur Netwerk Nederland.

Bekijk dit thema

Natuurwetten en -regelgeving

De belangrijkste actuele Europese, Nederlandse en Provinciale wetten, regelingen en verordeningen voor natuurbeheerders.

Bekijk dit thema

Productencatalogus natuur en landschap

De productencatalogus natuur en landschap geeft inzicht in de data- en informatieproducten in het beleidsdomein natuur.

Bekijk dit thema

Digitale Keten Natuur – samenwerken in de keten

Samenwerking tussen alle partners die verantwoordelijk zijn voor natuurbeheer in Nederland rond het gebruik van natuurgegevens.

Bekijk dit thema

Nationale Databank Flora en Fauna

De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland.

Bekijk dit thema

Natuurbeheer in de praktijk

Thema under construction: Hoe werkt natuurbeheer in de praktijk? Nuttige tips, adviezen en bijeenkomsten.

Bekijk dit thema

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet