Ga direct naar:

Welkom op het Portaal Natuur en Landschap

Het Portaal Natuur en Landschap is de verzamelplaats voor alle (beleids)informatie over natuur en landschap in Nederland. BIJ12 beheert het Portaal namens de provincies en brengt hier beleids-, onderzoeks- / kennis- en praktijkinformatie over natuur en landschap samen.

Uitgelicht nieuwsbericht

Agro-milieu uitdagingen tackelen met Europese directeuren plattelandsontwikkeling op 20-22 april

27 aug 2016

In het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap was de provincie Noord-Holland van 20 tot en met 22 april gastheer van de halfjaarlijkse EU-conferentie van de plattelandsdirecteuren.Agro-milieu uitdagingen en regionale samenwerking60 ... Lees het hele bericht

Themas

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap.

Bekijk dit thema

Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer 2016

Effectiever en efficiënter agrarisch natuurbeheer.

Bekijk dit thema

Index Natuur en Landschap

Natuurtaal voor natuur en landschap.

Bekijk dit thema

Kaarten provincies bekijken

Viewers provinciale leefgebied en beheerplankaarten.

Bekijk dit thema

Monitoring en Natuurinformatie

Gegevens natuurkwaliteit en natuurrapportages

Bekijk dit thema

Catalogus Groenblauwe Diensten

Overzicht van maximale vergoedingen GB-diensten.

Bekijk dit thema

Voortgangsrapportages Natuur

Provinciale rapportages Natuur Netwerk Nederland.

Bekijk dit thema

Natuurwetten en -regelgeving

Europese, Nederlandse en de Provinciale wetten en regels.

Bekijk dit thema

Productencatalogus natuur en landschap

Overzicht van producten in het beleidsdomein natuur.

Bekijk dit thema

Digitale Keten Natuur – samenwerken in de keten

Voor samenwerking rond gebruik van natuurgegevens.

Bekijk dit thema

Nationale Databank Flora en Fauna

Bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens.

Bekijk dit thema

Natuurbeheer Kennis en Praktijk

Overzicht met kenniswebsites, nuttige tips en adviezen.

Bekijk dit thema

Informatiehuis Natuur

Leverancier van natuurdata in Nederland

Bekijk dit thema

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet