Ga direct naar:

Welkom op het Portaal Natuur en Landschap

Dit portaal wordt de verzamelplaats van alle (beleids)informatie over Natuur en Landschap in Nederland. Het portaal wordt in de komende periode uitgebreid.
Meer informatie over het Portaal Natuur en Landschap

Uitgelicht nieuwsbericht

Producten subsidiekader Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 beschikbaar

19 jan 2015

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het vormgeven van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. Provincies, Rijk, groene organisaties, koepelorganisaties, SCAN en BIJ12 hebben hun kennis en ervaring ... Lees het hele bericht

Laatste nieuws

Laatste nieuwsberichten uit de verschillende dossiers.
Lees meer nieuwsberichten in het nieuwsoverzicht.

Themas

Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer 2016

Het agrarisch natuurbeheer gaat per 2016 veranderen. 
Het doel is effectiever en efficiënter agrarisch natuurbeheer, nauwere samenwerking in het gebied en lagere uitvoeringslasten. 

Bekijk dit thema

Index Natuur en Landschap

De Index Natuur en Landschap is een gemeenschappelijke natuurtaal die de typen natuur, agrarische natuur en landschap in Nederland beschrijft.

Bekijk dit thema

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur en landschap in Nederland.

Bekijk dit thema

Monitoring en Natuurkwaliteit

Het monitoringssysteem van rijk, provincies en beheerders voor uniforme informatie over en sturing op de natuurkwaliteit in Nederland en voor rapportages over Natura2000-gebieden.

Bekijk dit thema

Digitale Keten Natuur

In de Digitale Keten Natuur werken alle partners die verantwoordelijk zijn voor natuurbeheer in Nederland samen aan het gemeenschappelijk gebruik van de Nederlandse natuurgegevens.

Bekijk dit thema

Voortgangsrapportages Natuur

De provincies zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Natuur Netwerk Nederland. Vanaf 2015 gaan de provincies zelf voortgangsrapportages natuur maken over de verwerving, inrichting en het beheer van gronden voor natuurgebieden.

Bekijk dit thema

Natuurwetgeving

Het thema Natuurwetgeving geeft inzicht in de belangrijkste Europese, Nationale en Provinciale wetten, regelingen en verordeningen voor natuurbeheerders.

Bekijk dit thema

Catalogus Groenblauwe Diensten

De Catalogus Groenblauwe Diensten is een overzicht van de maximale vergoedingen die Nederlandse overheden grondeigenaren mogen geven die een groenblauwe dienst leveren.

Bekijk dit thema

Het portaal elders op het internet