Ga direct naar:

Agenda

Dit is de agenda van het Portaal Natuur en Landschap. U bent niet ingelogd.

Opties: log-in om een agenda-item toe te voegen.

Februari 2017

Mini-symposium 'eDNA in Ecologisch onderzoek'

Datum / tijd: 22 februari, 15:00 - 17:30 uur

Organisator: Regelink Ecologie & Landschap

Locatie: Helicon Velp, Larensteinselaan 26b, 6882 CT Velp

eDNA wordt steeds meer gebruikt om de aan- of afwezigheid van soorten aan te tonen. Tijdens het symposium vertellen 4 sprekers waarom zij eDNA gebruiken in hun onderzoeken. De nadruk deze middag ligt op het toepassen van eDNA in het kader van natuurwetgeving.

Log-in voor meer informatie

Maart 2017

Symposium 'ecologie en de praktijk'

Datum / tijd: 16 maart, 09:30 - 17:00 uur

Organisator: Ecologica

Locatie: Het Evoluon, Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven

Het symposium Ecologie en de praktijk biedt u in één dag een breed spectrum aan presentaties over actuele kennis en ervaringen uit het werkveld.

Log-in voor meer informatie

Symposium 'Ecologie en de praktijk' 2017

Datum / tijd: 16 maart, 10:00 - 17:00 uur

Organisator: Ecologica

Locatie: Evoluon, Noord Brabantlaan 1a, 5652 LA Eindhoven

Op het symposium zullen in ieder geval de thema’s ‘communicatie, beleid en wetgeving’, ‘onderzoek en monitoring’ en ‘natuurherstel en -beheer in de praktijk’ weer aan bod komen. Er zijn zowel presentaties uit de wetenschappelijke hoek, als uit het praktische werkveld (TBO’s, overheden, etc.). Nieuwe inzichten en kennisuitwisseling zijn hierbij belangrijk.

Log-in voor meer informatie

April 2017

Landelijke Dag ANLb

Datum / tijd: 7 april, 10:00 - 17:00 uur

Organisator: Vogelbescherming Nederland en BoerenNatuur.nl

Locatie: Wordt nog nader bekend gemaakt.

Samen met Vogelbescherming Nederland is BoerenNatuur.nl gestart met de voorbereidingen van de landelijke dag voor het ANLb. Het wordt een gecombineerde dag waarin natuur-inclusieve landbouw met diverse praktijkvoorbeelden en de actualiteit rondom het Agrarisch Natuurbeheer ruim aan bod gaan komen. Voor het Agrarisch Natuurbeheer gaan in ieder geval de volgende onderwerpen aanbod komen: beheermonitoring, watermaatregelen en goede voorbeelden rondom de professionele organisatie van de collectieven.

Log-in voor meer informatie

Themadag water 'Weer terug naar het beoordelen van processen'

Datum / tijd: 20 april, 0.00 - 0.00 uur

Organisator: Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Locatie: Univesiteit van Amsterdam (UvA)), Amsterdam

De WEW organiseert op donderdag 20 april 2017 een themadag met als onderwerp: ‘Weer terug naar het beoordelen van processen’

Dit onderwerp is in de ledenpoll als favoriet uit de bus gekomen! Op deze dag staan de volgende vragen centraal: Zijn we met z`n allen niet teveel vastgeroest in de KRW? Begrijpen we wel welke processen zich in het watersysteem afspelen? En geven de ecologische sleutelfactoren hier voldoende inzicht in of hebben we meer nodig?

Log-in voor meer informatie

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet