Ga direct naar:

Agenda

Dit is de agenda van het Portaal Natuur en Landschap. U bent niet ingelogd.

Opties: log-in om een agenda-item toe te voegen.

April 2017

Veldwerkplaats Vochtige Bossen

Datum / tijd: 6 april, 9:30 - 16:30 uur

Organisator: OBN & VBNE

Locatie: Restaurant Den Kleine Dommel, Collseweg 47a, 5674 TR Nuenen

Vochtige bossen behoren tot onze soortenrijkste en meest bedreigde bostypen, maar bijna al deze bossen zijn ernstig aangetast door verdroging. Verbeteren van de hydrologie is de sleutelfactor om de achteruitgang van de  natuurkwaliteit tegen te gaan. Deze Veldwerkplaats biedt beheerders inzicht en handvaten om de inrichting en het beheer van hun (voormalige) vochtige bossen te verbeteren.

Log-in voor meer informatie

Landelijke Dag ANLb: Succesvol Boeren met Natuur, Ontmoet de Praktijk

Datum / tijd: 7 april, 9:30 - 17:00 uur

Organisator: Vogelbescherming Nederland en BoerenNatuur.nl

Locatie: Van Hall Larenstein, Velp

Natuurinclusieve landbouw biedt in de ogen van BoerenNatuur en Vogelbescherming een nieuw perspectief voor economisch gezonde boerenbedrijven in een natuurrijk landschap. Werken naar deze vorm van landbouw is de beste manier om tot een duurzame toekomst voor onze landbouw te komen en om het verlies aan natuur in het boerenland tegen te gaan. Boeren en andere deskundigen delen op deze dag hierover hun kennis en ervaringen. We gaan met elkaar in gesprek over wat er nodig is om succesvol te kunnen boeren met natuur.

Log-in voor meer informatie

Themadag water 'Weer terug naar het beoordelen van processen'

Datum / tijd: 20 april, 0.00 - 0.00 uur

Organisator: Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Locatie: Univesiteit van Amsterdam (UvA)), Amsterdam

De WEW organiseert op donderdag 20 april 2017 een themadag met als onderwerp: ‘Weer terug naar het beoordelen van processen’

Dit onderwerp is in de ledenpoll als favoriet uit de bus gekomen! Op deze dag staan de volgende vragen centraal: Zijn we met z`n allen niet teveel vastgeroest in de KRW? Begrijpen we wel welke processen zich in het watersysteem afspelen? En geven de ecologische sleutelfactoren hier voldoende inzicht in of hebben we meer nodig?

Log-in voor meer informatie

Mei 2017

Symposium "Boeren met weidevogels - Samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek"

Datum / tijd: 10 mei, 12:00 - 16:00 uur

Organisator: Hogeschool Van Hall Larenstein

Locatie: Hogeschool van Hall Larenstein, Leeuwarden

Op woensdagmiddag 10 mei a.s. vindt op hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden het symposium ‘Boeren met weidevogels – Samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek’ plaats. Dit symposium wordt georganiseerd ter ere van de inauguratie van Dr. Ir. Astrid Manhoudt als lector Weidevogels.

Centraal tijdens dit symposium staan de ontwikkelingen in monitoring, verdienmodellen en graslandbeheer voor het behoud van de weidevogels.

Het belooft een boeiende middag te worden waarbij je zult ontdekken wat de samenwerking oplevert tussen praktijk, onderwijs en onderzoek.

Het gedetailleerde programma van de dag met definitieve sprekers volgt spoedig.

Deelname is gratis, aanmelden noodzakelijk, via infotc@hvhl.nl

Log-in voor meer informatie

Praktijkcongres 'Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat'

Datum / tijd: 18 mei, 09.30 - 16.30 uur

Organisator: Netwerk Groene Bureaus en Platform Natuur in de Gemeente

Locatie: De Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort

Netwerk Groene Bureaus en Platform Natuur in de Gemeente nodigen u uit om naar het praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat’ op donderdag 18 mei 2017 in de Rijtuigenloods in Amersfoort toe te komen, om kennis te delen en ervaringen van gemeenten uit te wisselen!

Praktische kennis en ervaringen delen.

De dag staat in het teken van praktische kennis, ervaringen én ambities van gemeenten en hun partners. Leg uw ervaring naast die van anderen, bespreek vragen en dilemma’s en krijg zicht op nieuwe ontwikkelingen. Het programma, met presentaties, uitwisseling van best/bad practices, workshops, spreekuren, discussietafels, speed dates en een informatiemarkt, biedt alle mogelijkheden voor uitwisseling.

Gespreksthema’s zijn onder meer de generieke ontheffing op basis van een soortenmanagementplan, inzet van gedragscodes, actief soortenbeleid, samenwerking met partners, handhaving door de gemeente, de valkuilen bij de beoordeling van de vergunningaanvraag en de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, zie overzicht.

Aanmelden en kosten

Voor overheden zijn de deelnamekosten € 145,-; voor maatschappelijke organisaties € 195,- en voor marktpartijen € 245,- (per persoon, excl. btw). U kan zich aanmelden voor het praktijkcongres via de website van het Platform Natuur in de Gemeente.

Organisaties kunnen in de Rijtuigenloods voor het geven van presentaties en andere activiteiten een eigen ruimte (zoals een wachtkamer of postwagon) of stand reserveren; kosten in overleg. Meer informatie hierover kan u vinden op de website van het Netwerk Groene bureaus.

Het platform natuur in de gemeente is onderdeel van de Tero-groep en geïnitieerd vanuit Regelink Ecologie & landschap. Regelink Ecologie & landschap is lid van het Netwerk Groene bureaus.

Ja, ik meld me aan voor het Praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat‘!

Log-in voor meer informatie

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet