Ga direct naar:

Algemene vragen?

Dan neemt u contact op met BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor provincies.

Herman Cohen Stuart

Bezoek- en postadres: Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht
E-mail: Herman.CohenStuart@bij12.nl
Of mail naar: postmaster@bij12.nl

Lump sum natuurbeheer

Wilt u meer informatie over de lump sum overeenkomst voor natuurbeheer? Neem dan contact op met uw provinciale contactpersoon. U vindt hier het overzicht van de provinciale contactpersonen

Gebiedscoördinatie collectief agrarisch natuurbeheer

Wilt u meedoen aan collectief beheer? Neem dan contact op met de gebiedscoördinator in uw gebied.

Heeft u vragen over het collectief agrarisch beheer(plan)? In de factsheet ‘collectief agrarisch natuurbeheer’ leest u bij welke organisaties en/of personen u met uw vragen terecht kunt.  

Provinciale informatiepunten

Met vragen over de voorwaarden van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap, de specifieke beheereisen, het beheer van uw terreinen en de provinciale Natuurbeheerplannen kunt u terecht bij uw provinciale informatiepunt.

Downloads gerelateerd aan dit bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet