Ga direct naar:

Catalogus Groenblauwe Diensten

De Catalogus Groenblauwe Diensten is een overzicht van de maximale vergoedingen die Nederlandse overheden grondeigenaren mogen geven die een groenblauwe dienst leveren. Deze diensten kunnen gaan over natuur en landschap, cultuurhistorie, recreatie of waterbeheer.

Over de Catalogus

Voor de groenblauwe diensten is een maximumbedrag bepaald om oneerlijke staatssteun te voorkomen. De Europese Commissie ziet er nauwlettend op toe dat oneerlijke staatssteun door alle  lidstaten, dus ook door Nederland, wordt voorkomen.

Lees meer over de Catalogus

Catalogus raadplegen

De Catalogus Groenblauwe Diensten is beschikbaar op papier en als digitaal systeem. Het digitaal samenstellen van een Groenblauwe Dienst is eenvoudiger. Het systeem zorgt ervoor dat onlogische combinaties niet mogelijk zijn. U doorloopt automatisch alle stappen die nodig zijn om een Groenblauwe Dienst samen te stellen.

Raadpleeg de Catalogus Groenblauwe Diensten

Gerelateerde nieuwsberichten

Extra subsidie voor Groene en Blauwe diensten Overijssel

22 jun 2015

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het subsidieplafond van de regeling Groene en Blauwe diensten voor 2015 met 255.000 euro verhoogd tot 4.480.000 euro. Groene en Blauwe Diensten zijn maatschappelijke diensten ...
Lees het hele bericht

Waterschappen willen met collectieven aan de gang

27 mei 2014

”Het merendeel van de waterschappen wil graag met collectieven aan de gang om verbindingen te zoeken tussen agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de Kaderichtlijn Water. Die intentie is er”, zegt ...
Lees het hele bericht

Aanvullingen last minute beheertoeslag weidevogels uitgesteld maaibeheer en kruidenrijk weidevogelgrasland

08 mei 2014

De afgelopen beheerjaren was het in meerdere provincies, mede door het late broedseizoen, ecologisch wenselijk om pas eind juni of in juli te maaien. In de noordelijke provincies kwamen in ...
Lees het hele bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet