Ga direct naar:

Over het Informatiemodel Natuur (IMNa)

IMNa staat voor het Informatiemodel Natuur. Het is de standaard voor informatie-uitwisseling in het natuurdomein. In IMNa worden de definities en informatie-samenhang beschreven van bijvoorbeeld een Natuurbeheerplan of een kwaliteitsdossier. IMNa is daarmee de basis voor alle technische uitwisselstandaarden, shapefiles, XML’s, webservices, maar ook invulinstructies. Het model is opgesteld binnen de NEN3610 norm en in lijn met andere zogenaamde IM modellen zoals IMRO, IMKL en IMGEO. Zie voor meer informatie: www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden.

Wat is IMNa precies?

IMNa is de natuurtaal voor een uniforme digitale uitwisseling van natuurgegevens. IMNa is in de kern ‘alleen’ een zeer gestructureerde logische beschrijving van definities en samenhang van gegevens: een taal met ondubbelzinnig grammatica. IMNa is dus geen een database of een dataset. IMNa is beschikbaar als PDF document, als web-based tekst en als EAP bestand.

Waarom en wanneer is het Informatiemodel Natuur (IMNa) ontstaan?

Het informatiemodel Natuur (IMNa) is ontstaan bij de invoering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) als een concretisering van de Index Natuur en Landschap naar digitaal uitwisselbare natuurinformatie. In de jaren daarna is IMNa uitgebreid naar een standaard die de logica en samenhang van andere informatiedomeinen in de natuurketen beschrijft. Het doel is nu verbreed naar “Éen natuurtaal voor een uniforme digitale uitwisseling van natuurgegevens”.

Waar bestaat IMNa uit?

Het IMNa is de overkoepelende naam van vier productmodellen en het is de basis voor meerdere IMNa uitwisselstandaarden. Uiteindelijk zijn die IMNa uitwisselstandaarden het belangrijkst en daarmee wordt in de praktijk gewerkt. Bijvoorbeeld voor de uitwisseling van een Beheertypenkaart of een subsidieaanvraag voor het SNL. 

Voor wie is IMNa bedoeld?

Technische mensen en GIS-medewerkers van provincies en ketenpartners zijn de belangrijkste afnemers/gebruikers. In IMNa staan veel definities die een grote inhoudelijke impact hebben, zoals de definitie van een ingericht natuurgebied of beheergebieden die wel of niet mogen overlappen. 

Is IMNa verplicht?

Bij een subsidieaanvraag gaan we uit van de kaarten en gegevens conform IMNa of liever gezegd de daarop gebaseerde uitwisselstandaard, bijvoorbeeld bij het aanleveren van Natuurbeheerplannen. De gegevensset voor informatie-uitwisseling in de keten ligt vast in IMNA.

Downloads:

Gerelateerde nieuwsberichten

Nieuwe versie van IMNa productmodel natuurbeheer

18 apr 2017

In januari en februari heeft de productgroep IMNa samen met enkele ketenpartners gewerkt aan een nieuwe versie van het IMNa productmodel natuurbeheer. Het model is nu bijgewerkt aan de hand ...
Lees het hele bericht

Informatiemodel Natuur (IMNa) 5.0 vastgesteld

22 dec 2016

Er is een nieuwe versie van het Informatiemodel Natuur (IMNa), IMNa 5.0. De afgelopen periode is op basis van de binnengekomen reacties en wijzigingsverzoeken, conform het IMNa wijzigingsprotocol, gekeken of ...
Lees het hele bericht

Downloads gerelateerd aan dit bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet