Ga direct naar:

De Digitale Keten Natuur (DKN)

In de Digitale Keten Natuur werken alle partners die verantwoordelijk zijn voor natuurbeheer in Nederland samen aan het gemeenschappelijk gebruik van de Nederlandse natuurgegevens.

De Digitale Keten Natuur ondersteunt de (beleids)processen voor het gebruik en de toepassing van de natuurgegevens. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van de Nederlandse natuur. Voor het eerst is alle beschikbare natuurinformatie bij elkaar gebracht. Dat zorgt voor efficiency.  

Een goede informatievoorziening is belangrijk voor een gedegen natuurbeleid. In de praktijk bleek dat de natuurgegevens heel verschillend worden gebruikt en ontsloten. Daardoor was het uitwisselen en onderling vergelijken van de gegevens lastig. De Digitale Keten Natuur (DKN) zorgt nu voor duidelijkheid.

De provincies hebben de regie. Als gebiedsregisseur in het landelijk gebied brengen zij de partijen bij elkaar die zorgen voor het beleid en de uitvoering van het natuurbeheer.

Laatste nieuws

Bekijk alle berichten

Over de Digitale Keten Natuur

In de Digitale Keten Natuur werken alle partners samen die verantwoordelijk zijn voor het natuurbeheer in Nederland. Deze groep is zeer divers: van boerenorganisaties tot natuurbeheerders en Europese, rijks- en provincieambtenaren. De regie is in handen van de provincies.

Lees meer over de Digitale Keten Natuur

Grond verwerven en inrichten

Nederland herbergt een grote rijkdom aan natuur. Soms staat de natuur onder druk en dreigt waardevolle natuur verloren te gaan. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven en burgers zetten zich in om natuurgebieden te beschermen, nieuwe natuurgebieden aan te leggen en zorgen voor een goed beheer van de natuur.

Lees meer over Grond verwerven en inrichten

Het subsidieproces

In het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is subsidie mogelijk voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer. Beheerders kunnen elk jaar tussen half november en eind december subsidie aanvragen voor een (agrarisch) natuurbeheertype of landschapstype voor een subsidieperiode van zes jaar. Daarnaast is subsidie mogelijk voor investeringen en functieverandering: Kwaliteitsimpuls (SKNL).

Meer informatie over het subsidieproces

 

Gerelateerde nieuwsberichten

95 Miljoen waarnemingen NDFF nu ook beschikbaar voor adviesbureaus

25 jan 2016

De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) hebben een overeenkomst gesloten om de zeventig leden van het NGB aan te sluiten op de ...
Lees het hele bericht

Digitale werkwijze zorgt voor vaart bij inrichting nieuwe natuur

01 dec 2015

BIJ12 bestaat nu bijna twee jaar. Deze uitvoeringsorganisatie werkt intensief samen met provincies en ketenpartners op het gebied van natuur, fysieke leefomgeving en landelijke keteninformatie. BIJ12 heeft ook veel projecten ...
Lees het hele bericht

BIJBlijven over natuur en landschap

22 okt 2014

Gisteren is de eerste nieuwsbrief van BIJ12, sinds januari 2014 de uitvoeringsorganisatie voor provincies, verschenen. De nieuwsbrief heeft als titel 'BIJBlijven' en gaat over het werk dat BIJ12 doet binnen ...
Lees het hele bericht

BIJ12 nieuwe uitvoeringsorganisatie provincies

10 jan 2014

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft met ingang van 1 december een nieuw management en met ingang van 1 januari 2014 zijn de uitvoerende interprovinciale werkzaamheden ondergebracht in de nieuwe werkorganisatie ...
Lees het hele bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet