Ga direct naar:

Kaarten van de provincies bekijken

Momenteel werken we aan verbetering van de kaartviewer. Hierdoor werkt deze mogelijk niet correct en wordt ‘oude’ informatie getoond. Bekijk actuele kaarten van het Natuurbeheerplan (NBP) via: bron.portaalnatuurenlandschap.nl

Kaarten Provinciale Natuurbeheerplannen

De provincies bepalen in welke gebieden beheerders subsidie kunnen krijgen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer via het SNL. Zij maken hiervoor een Natuurbeheerplan.

   Icoon Natuurbeheerplankaart

 

Bekijk de provinciale Natuurbeheerplannen

Leefgebiedkaarten Agrarisch natuurbeheer

De leefgebiedkaarten geven een indicatie van het aantal aanwezige vogelsoorten in de gebieden voor agrarisch natuurbeheer voor de vier agrarische leefgebieden.

 

Icoon leefgebiedenkaart

 

Bekijk de leefgebiedkaarten

Collectieve beheerplankaarten

Voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer van het SNL stellen gebiedscoordinatoren jaarlijks een collectief beheerplan op. Dit is een afgestemd plan voor het agrarisch natuurbeheer in het gebied.

 

Icoon collectief beheerplan  

Bekijk de collectieve beheerplannen

Eigen kaartbeeld samenstellen

Met deze kaartviewer kunt u uw eigen kaartbeeld maken door kaartlagen te combineren op basis van de kaartlagen die de provincies beschikbaar hebben gesteld.

 

Icoon kaartviewer eigen kaart

 

Stel uw eigen kaartbeeld samen

Gerelateerde nieuwsberichten

Kaarten agrarisch natuur- en landschapsbeheer Gelderland vastgesteld

20 apr 2016

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben als onderdeel van het agrarisch deel van het Natuurbeheerplan 2017 de Leefgebiedenkaart voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de zoekgebieden voor agrarische waterbeheer vastgesteld. Op ...
Lees het hele bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet