Ga direct naar:

Natuurbeheer Kennis en Praktijk

In dit thema

Kennis over natuur en landschap wordt door veel partijen en op verschillende plekken en manieren aangeboden. Het Thema Kennis en Praktijk biedt een zo compleet mogelijk overzicht met het aanbod van kennis, op wetenschappelijk, beleids- en op praktijkniveau. 

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar praktische informatie over de uitvoer van natuurbeheer zoals beheeradviezen, beheermaatregelen en gedragscodes.

Groen Kennisnet

Op Groen Kennisnet vindt u een grote verzameling collecties met kennisbronnen over natuur en landschap. Met de Groenkennisnet-zoekfunctie kunt u gericht zoeken naar o.a. dossiers, onderzoeksrapporten en boeken. Via het Portaal Natuur en Landschap worden alleen de openbare, online beschikbare resultaten getoond.

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein

Groenkennisnet.nl

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren zet zich in voor het professioneel beheer van bos en natuur. Op de website van de VBNE staan o.a. gedragscodes en praktijkadviezen.

Gedragscodes 
Praktijkadviezen
Nieuwsbrief

VBNE.nl

Veldwerkplaatsen

Bijeenkomsten voor kennisuitwisseling rondom een bepaald beheer-gerelateerd onderwerp. Op de website vindt u o.a. een overzicht met presentaties en infobladen van de afgeronde veldwerkplaatsen.

Presentaties en infobladen
Agenda
Nieuwsbrief

Veldwerkplaatsen.nl

Kennisnetwerk “Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit”

In het Kennisnetwerk ‘Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit’ (OBN) werken beheer, beleid en wetenschap op het gebied van natuurherstel en –beheer samen. Het OBN ontwikkelt en verspreidt kennis voor het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Hier vindt u o.a. beheeradviezen en informatie over beheermaatregelen. Daarnaast zijn er onder Publicaties ook brochures, onderzoeksrapporten en adviezen gesorteerd op landschap te vinden.

Beheeradvies rapporten
Beheermaatregelen
Deskundigen teams OBN
OBN Nieuwsbrieven

Natuurkennis.nl

Beheeradviezen

BIJ12 werkt samen met het OBN Kennisnetwerk, de VBNE en de FPG aan actuele, gezamenlijk afgestemde en door beheerders gedragen beheeradviezen. Deze beheeradviezen zijn te vinden in de Index Natuur en Landschap. Ze staan per beheertype onder het tabblad Beheeradvies.

Index Natuur en Landschap

 

Hieronder vindt u een verwijzing naar beheeradvies rapporten die zijn opgesteld door het OBN Kennisnetwerk

OBN Beheeradvies rapporten

Over het thema Natuurbeheer Kennis en Praktijk

Hieronder vindt u een overzicht met verwijzingen naar organisaties die betrokken zijn bij natuurbeheer.

De overzichten zijn niet uitputtend. Heeft u een suggestie voor een aanvulling? Laat het weten via postmaster@bij12.nl

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet