Ga direct naar:

Monitoring en Natuurinformatie

Het monitoringssysteem van rijk, provincies en beheerders voor uniforme informatie over en sturing op de natuurkwaliteit in Nederland en voor rapportages over Natura 2000/PAS-gebieden.

Laatste nieuws

Bekijk alle berichten

Over monitoring en natuurkwaliteit

Werkwijze Monitoring en beoordelingVragen als: ’Hoe gaat het met de natuur in Nederland?’ en ‘Hebben beleid en beheer succes gehad en worden de juiste keuzes gemaakt?’ kunnen nu doeltreffend worden beantwoord. De partijen die betrokken zijn bij natuurbeleid en -beheer hebben nu samen een uniforme werkwijze ontwikkeld voor de monitoring van de natuur en de beoordeling van de natuurkwaliteit.

Lees meer over monitoring en natuurkwaliteit of bekijk de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS

Uitgangspunten monitoring

Uitgangspunt voor de monitoring van natuurkwaliteit is een generieke aanpak voor het gehele Natuurnetwerk (voorheen: EHS), inclusief de Natura 2000/PAS-gebieden.

Lees meer over de uitgangspunten voor monitoring

Helpdesk

Heeft u vragen over het gebruik en toepassen van de werkwijze? Ga naar de helpdesk.

Bekijk eerst de veelgestelde vragen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Noord-Holland monitort de ontwikkeling van de biodiversiteit

07 feb 2017

Sinds 1990 is de neergang van de biodiversiteit van de fauna in Noord-Holland gemiddeld genomen gestopt. Wel is het van belang te realiseren dat voor 1990 al veel biodiversiteit verloren ...
Lees het hele bericht

Meetnet Amfibieën en Vissen agrarisch gebied van start

20 jun 2016

Agrariërs voeren al geruime tijd maatregelen uit om de leefomstandigheden van zeldzame en beschermde plant- en diersoorten in het agrarisch gebied te verbeteren. Via een nieuw meetnet wordt onderzocht of ...
Lees het hele bericht

95 Miljoen waarnemingen NDFF nu ook beschikbaar voor adviesbureaus

25 jan 2016

De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) hebben een overeenkomst gesloten om de zeventig leden van het NGB aan te sluiten op de ...
Lees het hele bericht

Monitoring en NDFF – gastcollege Van Hall Larenstein

12 jan 2016

Worden de (internationale) afspraken over natuurbehoud en –versterking nagekomen? Monitoring is onontbeerlijk om daarover uitspraken te kunnen doen. Nederland kent een systeem met regels en afspraken over monitoring en data, ...
Lees het hele bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet