Ga direct naar:

Nationale Databank Flora en Fauna

De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim 100 miljoen waarnemingen in de NDFF opgeslagen.

De Nationale Databank Flora en Fauna vindt u op de website: www.ndff.nl

Hoe werkt het?

De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat in een bepaald gebied bekend is over het voorkomen van planten- en diersoorten. Alle ingevoerde waarnemingen die in de NDFF zijn opgeslagen worden gevalideerd. Alleen goedgekeurde waarnemingen zijn zichtbaar voor gebruikers van de NDFF. Waarnemingen zijn op verschillende manieren te raadplegen:

  • Met een abonnement hebt altijd inzicht in de gevalideerde gegevens uit de NDFF via het Uitvoerportaal.
  • Heeft u geen abonnement? Dan kunt u via een eenmalige levering gegevens uit de NDFF opvragen.
  • Gebruikt u gegevens voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek dan kunt u, onder voorwaarden, alle gegevens in de NDFF bekijken.
  • Onze kennisproducten zijn gebaseerd op gegevens uit de NDFF.

Meer weten? Neem contact op met het Serviceteam.

Gerelateerde nieuwsberichten

Natuurloket & NDFF: samen één website

12 apr 2016

De website van het Natuurloket is vernieuwd. Natuurloket was altijd het vaste adres voor eenmalige gegevensleveringen. Nu is deze site samengevoegd met de website van de Nationale Databank Flora en ...
Lees het hele bericht

95 Miljoen waarnemingen NDFF nu ook beschikbaar voor adviesbureaus

25 jan 2016

De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) hebben een overeenkomst gesloten om de zeventig leden van het NGB aan te sluiten op de ...
Lees het hele bericht

Monitoring en NDFF – gastcollege Van Hall Larenstein

12 jan 2016

Worden de (internationale) afspraken over natuurbehoud en –versterking nagekomen? Monitoring is onontbeerlijk om daarover uitspraken te kunnen doen. Nederland kent een systeem met regels en afspraken over monitoring en data, ...
Lees het hele bericht

Digitale werkwijze zorgt voor vaart bij inrichting nieuwe natuur

01 dec 2015

BIJ12 bestaat nu bijna twee jaar. Deze uitvoeringsorganisatie werkt intensief samen met provincies en ketenpartners op het gebied van natuur, fysieke leefomgeving en landelijke keteninformatie. BIJ12 heeft ook veel projecten ...
Lees het hele bericht

Onderhoud aan NDFF Invoerportalen op 10 en 11 november

10 nov 2015

In verband met onderhoudswerkzaamheden zijn de invoerportalen van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) op dinsdag 10 en woensdag 11 november niet bereikbaar. Het is in die periode niet mogelijk om waarnemingen in ...
Lees het hele bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet