Ga direct naar:

Voortgangsrapportages Natuur

Sinds 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Natuur Netwerk Nederland. Vanaf 2015 gaan de provincies zelf voortgangsrapportages natuur maken over de verwerving, inrichting en het beheer van gronden voor natuurgebieden. Rijk en provincies hebben hierover afspraken vastgelegd in het Natuurpact. Hierin staat de ambities op hoofdlijnen voor de ontwikkeling en het beheer van de natuur in Nederland. Met de gegevens uit de provinciale rapportages kunnen provincies beter sturen op hun natuurbeleid en de financiële middelen voor verwerving, inrichting en beheer van natuurgronden in Nederland kunnen beter worden ingezet tegen lagere administratieve lasten.

Laatste nieuws

Bekijk alle berichten

Natuurmeting op Kaart (NOK)

De systematiek van de Natuurmeting op Kaart (NOK) heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de besprekingen tussen Rijk en provincies over de voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), nu: het Natuur Netwerk Nederland. Daarnaast was de NOK belangrijk voor de rapportage aan Provinciale Staten en de informatie aan de Tweede Kamer.

Factsheet Voortgangsrapportages Natuur

In de factsheet Project Voortgangsrapportages Natuur vindt u informatie over de organisatie en doelstellingen van het project. Daarnaast staat er een beknopte uitleg in over hoe de provincies zelf voortgangsrapportages natuur gaan maken over de verwerving, inrichting en het beheer van gronden voor natuurgebieden.

Downloads gerelateerd aan dit bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet