Ga direct naar:

Informatiepunt Omgevingswet van start

06 okt 2016

Dinsdag, 4 oktober jl. heeft de kick-off van het Informatiepunt Omgevingswet plaatsgevonden. ‘We gaan de gebruikers hiermee gelukkig maken’, zei Ineke van der Hee, programmadirecteur Implementatie Omgevingswet.

De Helpdesk Bouwregelgeving (BZK) en delen van Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat) – Bodem+, Helpdesk Water en InfoMil – vormen de kern van het informatiepunt. Daarnaast werkt het informatiepunt samen met twaalf deskundige ketenpartners. Zij zorgen gezamenlijk voor een gecoördineerde informatieverstrekking aan professionals van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In de afgelopen maanden zijn daarvoor de eerste stappen gezet.

Lerend organiseren

‘Het verwezenlijken van het Informatiepunt (IP) is een mooi voorbeeld van hoe de Omgevingswet werkt: we zijn samen bezig geweest onszelf opnieuw uit te vinden, naar elkaar te luisteren en lerend te organiseren. Dat is zeker niet makkelijk geweest, maar er is met elkaar een enorme kwaliteitsslag gemaakt’, vervolgt Van der Hee in haar welkomstwoord.

Grote omslag

Ook Arjan de Zeeuw, directeur leefomgeving Rijkswaterstaat WVL, prees het product en de samenwerking in zijn rede. ‘Ik denk dat we met elkaar trots mogen zijn over waar we op dit moment staan.’ Hij genoot ervan dit te vieren met ‘al die mensen die hier ook actief aan bijgedragen hebben’. ‘Zoals we de Omgevingswet stap voor stap gaan invoeren, zo hebben we dat ook met het IP gedaan. Nog niet alles is uitgekristalliseerd, maar de grote omslag is dat we vanuit de klant redeneren.’

Training medewerkers

Bovendien zijn talrijke medewerkers bezig met een training om zich daarmee goed voor te bereiden op het werk van het informatiepunt. ‘Op dit moment is het derde klasje van twintig mensen bezig met de training’, zei De Zeeuw. ‘Ook alle helpdesks van partners doen aan de training mee, zodat we ook op die manier gezamenlijk tot een goed product komen.’

Aan de slag met de Omgevingswet

Het informatiepunt is opgericht door het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet. Binnen dit programma werken rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten samen om de implementatie van de Omgevingswet goed te laten verlopen. Professionals van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen bij het informatiepunt vragen stellen over de invoering en uitvoering van de Omgevingswet. Op 21 juni ondertekenden alle partners de samenwerkingsovereenkomst van het Informatiepunt.

Samenwerkende organisaties

Het Informatiepunt vormt een partnerschap met diverse specialistische helpdesks en publieksloketten, de zogenoemde IP-partners. Dit zijn Informatie Rijksoverheid, Helpdesk Afvalbeheer, Commissie voor Milieu Effect Rapportage, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Antwoord voor Bedrijven, Kadaster, Inspectie Leefomgeving en Transport, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Staatstoezicht op de Mijnen, Interprovinciaal Overleg (IPO), BIJ12 en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Meta informatie van dit bericht

In dossier Natuurwetten en -regelgevingTags: omgevingswet

Er zijn nog geen reacties op "Informatiepunt Omgevingswet van start"

Geef een reactie

Gerelateerde nieuwsberichten

Meer dienstverlening Omgevingswet

14 nov 2016

Hulp krijgen om met de Omgevingswet te werken is vanaf 11 november een stukje makkelijker geworden. Minister Schultz zet in aanwezigheid van bestuurders van VNG, IPO en Unie van Waterschappen ...
Lees het hele bericht

Aanhaakplicht voor Wet natuurbescherming bij Omgevingsvergunning niet direct van kracht

25 mei 2016

// // Met de Omgevingswet in het vooruitzicht wordt de aanhaakplicht voor de Wet natuurbescherming bij de omgevingsvergunning niet van kracht. Het kabinet acht ...
Lees het hele bericht

Vorige bericht

Regiobijeenkomsten nieuwe Wet natuurbescherming

Volgende bericht

Noord-Holland eerste provincie met nieuwe Natuurwet

Over dit thema

Europese, Nederlandse en de Provinciale wetten en regels.

Naar de overzichtspagina

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet