Ga direct naar:

Natuurwetgeving

Binnen dit thema vindt u de belangrijkste Europese, Nationale en Provinciale wetten, regelingen en verordeningen voor natuurbeheerders.

Laatste nieuws

Bekijk alle berichten

Europese regels en richtlijnen

Het Europese natuur-, milieu- en waterbeleid wordt steeds belangrijker voor de toekomst van het platteland. De overheidsdoelen voor de kwaliteit van water, natuur, bodem en lucht worden grotendeels bepaald door afspraken en richtlijnen binnen de Europese Unie en in ander internationaal verband. Deze richtlijnen zijn of worden vertaald naar nationale wetten. De effecten hiervan zijn merkbaar voor alle plattelandgebruikers. In Nederland is dit vooral van belang voor de landbouw.

Lees meer over de Europese regels en richtlijnen

Nationale natuurwetten en -regelingen

Een overzicht van de Nederlandse wetten en regelingen voor bos en natuur.

Lees meer over de Nederlandse wetten en regelingen

Provinciale verordeningen en beschikkingen

Op provinciaal niveau worden regels vastgesteld via provinciale verordeningen en beschikkingen. In een verordening staan algemeen geldende regels en in een beschikking worden aanwijzingen gegeven die eenmalig werken.

Lees meer over de provinciale verordeningen en beschikkingen

Dit thema is in bewerking en wordt de komende tijd verder aangevuld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Gerelateerde nieuwsberichten

Noord-Holland eerste provincie met nieuwe Natuurwet

10 okt 2016

Op maandag 3 oktober hebben Provinciale Staten de provinciale regels onder de Wet natuurbescherming vastgesteld die per 1 januari 2017 in werking treedt. Deze wet vervangt de huidige Flora- en ...
Lees het hele bericht

Succesvolle Beheerdersdag blijft doorgroeien!

05 okt 2016

Vrijdag 30 september vond voor de achtste keer de Beheerdersdag plaats. De Beheerdersdag is dé jaarlijkse ontmoetingsdag rondom het beheer van bos, natuur en landschap. Een recordaantal van 600 bezoekers ...
Lees het hele bericht

‘Natuurbeheer door boeren moet minder vrijblijvend en beter beloond’

23 sep 2016

Natuurbeheer door boeren komt niet vanzelf tot stand. Deelname aan het stelsel van agrarisch natuurbeheer waarbij de overheid beheersovereenkomsten met boeren afsluit maar ook aan andere initiatieven vanuit de markt ...
Lees het hele bericht

Overijssel verbindt voorwaarden aan subsidie voor kleine natuurbeheerders

25 jul 2016

Gedeputeerde Staten van Overijssel verbinden voorwaarden aan subsidie voor kleine natuurbeheerders, en passen de subsidieregeling Natuur en Landschap aan. Particuliere natuurbeheerders die een oppervlakte natuur beheren die kleiner ...
Lees het hele bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet