Ga direct naar:

Inleiding Index Natuur en Landschap

Het doel van natuur- en landschapsbeheer is de kwaliteit van natuur en landschap in Nederland te behouden en te verbeteren. Voor een beter inzicht in (de ontwikkeling van) de natuur- en landschapskwaliteit is de Index Natuur en Landschap ontwikkeld.

De Index Natuur en Landschap vervangt eerdere ‘natuurtalen of typeringen’ zoals de natuurdoeltypen, de Programma Beheerpakketten en de typologieën van de beheerders. De Index integreert ook de habitattypen van Natura 2000. Hierdoor is een uniforme, breed erkende ‘natuurtaal’ ontstaan, die zorgt voor een goede afstemming tussen beheerders en overheden. Interpretatieverschillen tussen natuur- en landschapsdoelen en beheer zijn nu verleden tijd, waardoor het subsidieproces sneller kan verlopen.

De Index Natuur en Landschap beschrijft welke typen natuur, agrarische natuur en landschap we kennen in Nederland en is de basis voor de natuurbeheerplannen van de provincies.

De Index bestaat uit een aantal onderdelen:

Lijst van alle Natuurtypen elementen

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet