Ga direct naar:

L01.01 Poel en klein historisch water

Poelen zijn natuurlijke of gegraven laagtes, gemaakt om over water voor vee te kunnen beschikken. Poelen en kleine wateren in het landschap kunnen al eeuwen oud zijn, alhoewel sommige van zeer recente datum zijn, denk aan nieuw gegraven amfibieënpoelen. Het beheertype Poel en klein historisch water is te vinden in heel Nederland. Er zijn diverse vormen bekend.

Beheerpakketten

  • L01.01.01a       Oppervlakte poel < 175 m2
  • L01.01.01b       Oppervlakte poel > 175 m2

Navigatie voor de beheertype L01.01 Poel en klein historisch water

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet