Ga direct naar:

L01.02 Houtwal en houtsingel

Houtwallen en houtsingels komen in heel Nederland voor en er zijn vele lokale varianten zoals; graften, grubben, dykswâlen, schurvelingen of houtkaden. Deze lijnvormige landschapselementen kennen een sterke samenhang met het omringende landschap. Houtwallen en houtsingels zijn bepalend voor het kleinschalige kampenlandschap op de zandgronden.

Beheerpakketten

L01.02.01 Houtsingel en houtwal

  • Het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van eenmaal 6-15 jaar.

L01.02.02 Hoge houtwal

  • De houtwal wordt eenmaal in de 21-25 jaar teruggezet. Periodiek kunnen overhangende takken worden teruggesnoeid;
  • Het wallichaam is minimaal 0,8 meter hoog en de kruidachtige vegetatie van de steile walkanten mag gemaaid worden;
  • Het raster, indien noodzakelijk, staat op circa 30 cm boven de voet van de houtwal. Bij voorkeur in een hoek van ongeveer 60 graden;
  • Het wallichaam wordt in stand gehouden.
  • Aan de voet van het wallichaam ligt een greppel die in stand wordt gehouden.

L01.02.03 Holle weg en graft

  • Element is gelegen op talud van holle weg of graft.
  • De taluds hebben een helling van tenminste 30%.
  • Het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van minimaal éénmaal per 15 jaar.

Navigatie voor de beheertype L01.02 Houtwal en houtsingel

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet