Ga direct naar:

L01.03 Elzensingel

Elzensingels zijn lijnvormige landschapselementen die bestaan uit een enkele rij zwarte elzen, en vaak langs slootkanten staan. Elzensingels zijn van belang voor schuilmogelijkheden voor fauna in het cultuurlandschap.

Beheerpakketten

L01.03.01a Bedekking elzensingel 30-50%

L01.03.01b Bedekking elzensingel 50%-75%

L01.03.01c Bedekking elzensingel > 75%

Navigatie voor de beheertype L01.03 Elzensingel

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet