Ga direct naar:

L01.04 Bossingel en bosje (vervallen per 1-1-2017)

Een bossingel of een bosje zijn houtopstanden die vroeger vaak aangeplant en beheerd werden als hakhout, maar doorgeschoten zijn. Ze komen in veel gebieden in Nederland voor.

Beheerpakket

L01.04.01 Bossingel en bosje (vervallen per 1-1-2017)

Navigatie voor de beheertype L01.04 Bossingel en bosje (vervallen per 1-1-2017)

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet