Ga direct naar:

L01.07 Laan

Lanen zijn wegen die aan beide zijde met een of meerdere rijen bomen zijn beplant. Lanen vormen sinds de 17e eeuw belangrijke dragers van landgoederen en buitenplaatsen. Nog altijd worden nieuwe lanen aangelegd. Lanen komen voor in heel Nederland, vaak op en rond landgoederen. Soms herinneren lanen aan vroegere landgoederen op die locatie.

Beheerpakketten

De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld gemeten en element wordt als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis van de gemiddelde diameter van de bomen van het element.

L01.07.01a Gemiddelde stamdiameter bomen  < 20 cm

L01.07.01b Gemiddelde stamdiameter bomen  20-60 cm

L01.07.01c Gemiddelde stamdiameter bomen > 60 cm

Navigatie voor de beheertype L01.07 Laan

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet