Ga direct naar:

L03.01 Aardwerk en groeve

Binnen dit beheertype valt een diverse verzameling van landschapselementen van door de mens gemaakte verhogingen of ophogingen van aarde/grond of door de mens gemaakte kuilen, laagtes of gaten. Grofweg is deze verzameling in 4 groepen in te delen:

  1. Aarden schansen of ander verdedigingswerken
  2. Wallen en dijken
  3. Groeves en putten
  4. Microreliëf en steilranden

Navigatie voor de beheertype L03.01 Aardwerk en groeve

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet