Ga direct naar:

Agrarisch Natuurbeheer

Collectieven van agrarische natuurbeheerders die Nederlandse landbouwgrond beheren kunnen subsidie ontvangen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Deze grond moet begrensd zijn in een provinciaal Natuurbeheerplan

Het agrarisch natuurbeheer is per 1 januari 2016 veranderd.

Meer informatie over lopende agrarische natuurbeheersubsidies die vóór 1 januari 2016 zijn ingegaan kunt u vinden op de pagina Lopende subsidie gestart voor 2016.

Meer informatie over agrarische natuurbeheersubsidie vanaf 2016 kunt u vinden op de pagina Collectief Agrarisch natuurbeheer vanaf 2016.

 

Over het Agrarisch natuurbeheer 2016

De kern van het stelsel is een collectieve benadering en het agrarisch natuurbeheer daar toepassen waar dit het meest kansrijk is.

Lees meer over het Agrarisch natuurbeheer 2016

Agrarisch natuurbeheer en het GLB

Het agrarisch natuurbeheer vormt een belangrijke pijler in het plattelandsbeleid. Collectief agrarisch natuurbeheer wordt mogelijk in het nieuwe GLB 2014-2020. 

Lees meer over de relatie met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Agrarische collectieven

Vanaf 2016 vragen agrarische collectieven subsidie aan voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Een agrarisch collectief is een gecertificeerde vereniging in een bepaald gebied. Het bestaat uit agrariërs en andere grondgebruikers (beheerders met gebruiksrecht van de grond) die zich vrijwillig hebben verenigd voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Meer informatie over de collectieven

Gerelateerde nieuwsberichten

Van Dam: ‘Nieuw kabinet moet meer geld vrij maken voor natuur’

17 feb 2017

Het nieuwe kabinet moet straks extra geld uittrekken voor natuurbeheer. Er is elk jaar zeker 100 tot 200 miljoen euro extra nodig om tot verbetering van de biodiversiteit ...
Lees het hele bericht

Hogan vraagt mening boeren over toekomstig landbouwbeleid

30 jan 2017

Europees Landbouwcommissaris Hogan roept boeren op hun mening te geven over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie begint op 2 februari met een ...
Lees het hele bericht

Tweede Kamer neemt reeks moties aan bij behandeling begroting voor natuurbeleid

02 dec 2016

Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken in de Tweede Kamer zijn een reeks moties ingediend en aangenomen waarvan er een aantal betrekking ...
Lees het hele bericht

Van Dam: Nationaal programma voor weidevogels niet nodig en niet passend

23 sep 2016

De bescherming van weidevogels is onderdeel van het Nederlandse natuurbeleid. Het doel is om te komen tot een veerkrachtige natuur die zich in een gunstige staat bevindt. De provincies hebben ...
Lees het hele bericht

Belangstelling voor agrarisch natuurbeheer onder Friese akkerbouwers neemt toe

29 jul 2016

Door het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer is het voor akkerbouwers gemakkelijker om aan landschapsbeheer te doen. Voorheen lag het accent op de grutto en het weidevogelbeheer. Met ...
Lees het hele bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet