Ga direct naar:

Subsidie Agrarisch natuurbeheer aanvragen

Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van het SNL kan in principe jaarlijks tussen 1 en 30 juni worden aangevraagd door gecertificeerde agrarische collectieven. Soms geldt een aangepaste openstelling. U vindt hier vanaf mei een overzicht van de openstellingsperiodes die gelden per provincie.

Neem voor meer informatie contact op met de provincie. U vindt de contactgegevens van de provincies op de pagina Partnerpagina Provincies.

Agrarische Collectieven

In het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer vragen agrarische collectieven, gecertificeerde verenigingen van agrariërs en andere grondgebruikers (beheerders met gebruiksrecht van de grond) in een gebied de subsidie aan. De collectieven zijn eindbegunstigde van de subsidie. Zij sluiten zelf de beheercontracten met de agrarische natuurbeheerders (boeren) af en gaan grotendeels ook zelf de controle en handhaving uitvoeren.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van De Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) en BoerenNatuur.nl. BoerenNatuur.nl is de landelijke vereniging van de 40 agrarische collectieven.

Agrarische natuurbeheerders 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aangesloten zijn bij een agrarisch collectief. Neem voor meer informatie contact op met een agrarisch collectief in uw omgeving.

Stopzetten lopende SNL-subsidie bij overstap naar agrarisch collectief

Agrarisch natuurbeheerders met een lopend subsidiecontact voor het SNL, kunnen overstappen naar de (uitbreiding op de) gebiedsaanvraag van het agrarisch collectief. Het stopzetten van de lopende SNL-subsidie kan tot de eerste dag van de aanvraagperiode van de provincie. Overstappen kan alleen als de beheerpercelen van de boer begrensd zijn voor subsidie in het provinciaal Natuurbeheerplan en als het collectief het beheer kan inpassen in haar beheerstrategie (het collectief beslist namelijk of het de boer opneemt in het collectief en in de gebiedsaanvraag).

Zie voor meer informatie over het stopzetten van de SNL-subsidie: mijn.rvo.nl

Subsidiekader

Downloads

Let op: de modellen en formats die hier worden getoond, zijn de landelijke SNL-documenten. Vraag bij uw provincie naar de provinciaal vastgestelde documenten. Deze zijn rechtsgeldig voor uw aanvraag.  

Gerelateerde nieuwsberichten

Ontwikkelingen project ANLb 2.0

10 mei 2017

Het project ANLb 2.0 is begin 2017 opgestart om de uitvoering van het ANLb te optimaliseren en verder te ontwikkelen. De bemensing voor de vier deelprojecten (vereenvoudiging ANLb, doorontwikkeling huidige ...
Lees het hele bericht

‘Natuurinclusieve landbouw vergt heldere definitie en gericht beleid’

22 feb 2017

BoerenNatuur.nl, de 40 collectieven voor agrarisch natuurbeheer, ziet natuurinclusieve landbouw als een waardevol concept in de transitie naar een landbouw die op alle fronten beter rekening houdt met de natuur. ...
Lees het hele bericht

Van Dam: ‘Nieuw kabinet moet meer geld vrij maken voor natuur’

17 feb 2017

Het nieuwe kabinet moet straks extra geld uittrekken voor natuurbeheer. Er is elk jaar zeker 100 tot 200 miljoen euro extra nodig om tot verbetering van de biodiversiteit ...
Lees het hele bericht

22e Nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uit

16 feb 2017

Op 16 februari is weer een nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer uitgegaan. In deze nieuwsbrief een terugblik op het eerste uitvoeringsjaar van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, beheerjaar 2016 en ...
Lees het hele bericht

Uitvoering ANLb 2.0 kan van start

16 feb 2017

In het tweede kwartaal van 2016 is een evaluatie uitgevoerd naar de invoering van het vernieuwde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) dat op 1 januari 2016 is ingevoerd. Uit deze ...
Lees het hele bericht

Downloads gerelateerd aan dit bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet