Ga direct naar:

Certificering

Certificering is een verklaring van de provincie waarmee een natuurbeheerder, gebiedscoördinator agrarisch natuurbeheer of agrarisch collectief bepaalde kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en administratie garandeert. Hierbij staat vertrouwen in de beheerder centraal. Vertrouwen in zijn motivatie en professionaliteit om goed beheer uit te voeren en daarover transparant te zijn.

De Stichting Certificering SNL verstrekt de certificaten namens de provincies en voert audits bij de gecertificeerden.

Kwaliteitshandboek en Programma van eisen

Om voor certificering in aanmerking te komen moet de aanvrager een kwaliteitshandboek opstellen. In het kwaliteitshandboek maken gecertificeerde beheerders de kwaliteit van hun beheer inzichtelijk. Het kwaliteitshandboek geeft onder andere aan hoe de beheerder omgaat met het bereiken van het doel (beheer), monitoring, evaluaties en controles (interne audit). Er is een programma van eisen van de provincies. Hierin is beschreven welke onderdelen minimaal in het kwaliteitshandboek moeten zijn opgenomen. Er is een modelkwaliteitshandboek voor een groepscertificaat natuurbeheer voor samenwerkingsverbanden die een groepscertificaat willen aanvragen. Daarnaast heeft Part-Ner een kwaliteitshandboek ontwikkeld voor natuurbeheerders die een individueel certificaat natuurbeheer willen aanvragen. Zie voor meer informatie Aanvraag certificering SNL.

SCAN heeft een modelkwaliteitshandboek ontwikkeld dat agrarische collectieven kan ondersteunen bij het opstellen van een kwaliteitshandboek. De kwaliteit van het natuurbeheer wordt gewaarborgd via een periodieke audit. Bij deze audit wordt nagegaan of hetgeen dat in het Kwaliteitshandboek staat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Soorten certificaten

Bij certificering zijn individuele en groepscertificaten mogelijk. In het laatste geval ziet de organisatie met het groepscertificaat erop toe dat de aangesloten beheerders het afgesproken beheer uitvoeren.

Er zijn meerdere soorten certificaten:

Certificaten agrarisch natuurbeheer

  • Coördinatie agrarisch natuurbeheer: een verplicht certificaat voor gebiedscoördinatoren voor het collectief agrarisch natuurbeheer
  • Collectief agrarisch natuurbeheer: een verplicht certificaat voor collectieven voor agrarisch natuurbeheer.

Certificaten natuurbeheer

  • Individueel: een individueel certificaat voor eigenaren en organisaties die natuur beheren (Staatsbosbeheer, Landschappen, Natuurmonumenten en particulieren)
  • Samenwerkingsverband natuurbeheer: een groepscertificaat voor natuurbeheerders die ook formeel samenwerken zoals de Unie van Bosgroepen

Downloads

Gerelateerde nieuwsberichten

Subsidie natuurbeheer vanaf 2017 op de schop

23 sep 2016 • Jolanda De Winter, BIJ12

In 2017 veranderen de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Vanaf januari 2017 komen alleen beheerders met een certificaat natuurbeheer in aanmerking voor de ...
Lees het hele bericht

Drents Collectief als eerste agrarisch collectief officieel gecertificeerd

25 sep 2015

Het Drents Collectief, de koepelorganisatie voor agrarisch natuurbeheer in Drenthe, is als eerste agrarisch collectief in Nederland officieel gecertificeerd. Met het certificaat erkent de provincie het collectief als uitvoerende beheerorganisatie.Volgens ...
Lees het hele bericht

Uitreiking certificaten tijdens bijeenkomst op 15 oktober

14 sep 2015

De certificering van agrarische collectieven verloopt voorspoedig. Certificering is een verklaring van de provincie dat een agrarisch collectief voldoet aan de gestelde eisen voor het beheer en administratie. Het is ...
Lees het hele bericht

Collectieven staan gemotiveerd in de startblokken

10 jul 2015

De Stichting Certificering SNL heeft de kwaliteitshandboeken van alle 40 agrarische collectieven getoetst. Met het kwaliteitshandboek moeten collectieven laten zien dat ze de organisatie administratief op orde hebben voor de ...
Lees het hele bericht

FPG-­model zelfstandig verder als Part‐Ner, Certificering Particulier Natuurbeheer

16 apr 2015

Het certificeringsmodel Particulier Natuurbeheer dat de afgelopen jaren is ontwikkeld door het Brabants Particulier Grondbezit, is landelijk succesvol uitgerold door de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) Het 'FPG-model' gaat zelfstandig verder. Hiervoor ...
Lees het hele bericht

Downloads gerelateerd aan dit bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet