Ga direct naar:

Aanvraag Certificering SNL

Collectieven, beheerders en gebiedscoördinatoren kunnen een aanvraag tot certificering indienen bij de Stichting Certificering SNL.

Certificering verplicht

Vanaf 1 januari 2016 moet ieder agrarisch collectief gecertificeerd zijn om in aanmerking te komen voor SNL subsidie. Er zijn op dit moment 40 gecertificeerde agrarische collectieven. Vanaf 1 januari 2017 moet ook iedere natuurbeheerder gecertificeerd zijn vóór de subsidieaanvraag natuurbeheer van het SNL, om voor SNL-subsidie in aanmerking te komen. Dit geldt voor beheerders waarvan de SNL-beschikking afloopt.

Wilt u zich laten certificeren, dan heeft u verschillende mogelijkheden. De mogelijkheden en de wijze waarop u een certificaat aanvraagt, zijn hieronder toegelicht.

Heeft u vragen over het aanvragen van een certificaat natuurbeheer, neemt u dan contact op met uw provincie of met de Stichting Certificering SNL.

Contactinformatie Stichting Certificeringlogo-snl

Bestuur Stichting Certificering SNL
p/a BIJ12
Leidseveer 2
3511 SB Utrecht
Telefoon: 085 – 486 22 22
E-mailadres: CertificeringSNL@bij12.nl

Mogelijkheden certificering

Groepscertificaat

 1. U kunt zich aansluiten bij een bestaand gecertificeerd collectief, waarmee u als beheerder gecertificeerd bent.
  Als u hiervoor kiest, voldoet u als beheerder aan de certificeringseis en hoeft u zelf geen kwaliteitshandboek op te stellen. Het gecertificeerde collectief zal ook de subsidieaanvraag SNL voor u gaan doen. 
  De Unie van Bosgroepen heeft een groepscertificaat. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Unie van Bosgroepen: www.bosgroepen.nl
  Op dit moment worden nieuwe collectieven natuurbeheer gevormd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw provincie. De contactpersonen van de provincies vindt u onder Contact.
 2. U kunt zelf een collectief oprichten en als collectief een groepscertificaat aanvragen.
  Om als collectief gecertificeerd te worden, moet het kwaliteitssysteem van de organisatie voldoen aan bepaalde eisen. Deze zijn omschreven in een programma van eisen. U moet een Kwaliteitshandboek opstellen waarin u beschrijft op welke wijze uw organisatie aan de eisen voldoet. Er worden hoge eisen gesteld aan onder andere de borging van de ecologische kennis en de interne audits. Houd rekening met een flinke tijdsinvestering.
  Er is een modelkwaliteitshandboek beschikbaar  voor collectieven (samenwerkingsverbanden) die een groepscertificaat willen aanvragen en daarmee als collectief gecertificeerd willen worden. Het hanteren van dit model is verplicht. Door een model te maken voor het kwaliteitshandboek krijgen alle beheerders een herkenbare en vergelijkbare inhoudsopgave. Dit voorkomt dat de Stichting Certificering SNL  handboeken moet beoordelen die allemaal verschillend zijn van opzet. Dit document is tegelijk een hulpmiddel bij het opstellen van een eigen kwaliteitshandboek.

Individueel certificaat

 1. U kunt een individueel certificaat aanvragen
  Een individuele certificering is mogelijk door u te verbinden aan de werkwijze zoals beschreven in het Kwaliteitshandboek (KHB) van Part-Ner. Dit is een goedgekeurd Kwaliteitshandboek. Meer informatie hierover vindt u op de website van Part-Ner. 

Hoe vraag ik aan?
U kunt een aanvraag tot certificering indienen bij de Stichting Certificering SNL met behulp van een online aanvraagformulier. Met dit formulier kunt u ook een aankondiging doen van de aanvraag van een certificaat wanneer u grond gaat aankopen waarvoor u een certificaat nodig heeft.

Voordat u digitaal een certificaat SNL kunt aanvragen, moet u toegang hebben tot het systeem hiervoor. Hiervoor gelden de volgende stappen:

 1. U heeft allereerst een Microsoft-account voor e-mail nodig. Bijvoorbeeld een @hotmail.com, @live.com of @outlook.com e-mail account. Ook een Office365-account is geldig hiervoor. Beschikt u hier nog niet over, dan kunt u deze hier aanmaken: https://www.live.com/
 2. Stuur dit e-mailadres vervolgens naar het secretariaat van de Stichting Certificering SNL certificeringSNL@bij12.nl met het verzoek om u toe te voegen als gebruiker voor een aanvraag certificaat SNL.

Wanneer u een individueel certificaat aanvraagt, vult u dit formulier in nadat u afspraken heeft gemaakt met Part-Ner. Bij de aanvraag van een individueel certificaat kan Part-ner voor u het digitale aanvraagformulier invullen en de aanvraag doen. Daarvoor kunt u contact opnemen met Part-Ner.

Gerelateerde nieuwsberichten

Subsidie natuurbeheer vanaf 2017 op de schop

23 sep 2016 • Jolanda De Winter, BIJ12

In 2017 veranderen de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Vanaf januari 2017 komen alleen beheerders met een certificaat natuurbeheer in aanmerking voor de ...
Lees het hele bericht

Drents Collectief als eerste agrarisch collectief officieel gecertificeerd

25 sep 2015

Het Drents Collectief, de koepelorganisatie voor agrarisch natuurbeheer in Drenthe, is als eerste agrarisch collectief in Nederland officieel gecertificeerd. Met het certificaat erkent de provincie het collectief als uitvoerende beheerorganisatie.Volgens ...
Lees het hele bericht

Uitreiking certificaten tijdens bijeenkomst op 15 oktober

14 sep 2015

De certificering van agrarische collectieven verloopt voorspoedig. Certificering is een verklaring van de provincie dat een agrarisch collectief voldoet aan de gestelde eisen voor het beheer en administratie. Het is ...
Lees het hele bericht

Collectieven staan gemotiveerd in de startblokken

10 jul 2015

De Stichting Certificering SNL heeft de kwaliteitshandboeken van alle 40 agrarische collectieven getoetst. Met het kwaliteitshandboek moeten collectieven laten zien dat ze de organisatie administratief op orde hebben voor de ...
Lees het hele bericht

FPG-­model zelfstandig verder als Part‐Ner, Certificering Particulier Natuurbeheer

16 apr 2015

Het certificeringsmodel Particulier Natuurbeheer dat de afgelopen jaren is ontwikkeld door het Brabants Particulier Grondbezit, is landelijk succesvol uitgerold door de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) Het 'FPG-model' gaat zelfstandig verder. Hiervoor ...
Lees het hele bericht

Downloads gerelateerd aan dit bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet