Ga direct naar:

Beschikbare downloads binnen dit thema

Geen categorie

Datum upload Bestandsnaam
14 dec 2015 Model Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016 (pdf, 1.3mb)
10 jul 2015 SVNL 2015 versie 9 juli 2015 (pdf, 1000kb)
07 apr 2015 Presentatie bijeenkomst Water - BIJ12 (pdf, 712kb)
07 apr 2015 Presentatie bijeenkomst Water - provincie Gelderland (pdf, 502kb)
16 mrt 2015 Nieuwsbrief SCAN collectieven 7 maart (pdf, 2.2mb)
10 mrt 2015 SVNL beheerjaar 2015 integrale tekst - versie 09-03-2015 (pdf, 997kb)
02 mrt 2015 SVNL model subsidieregeling versie 26 februari 2016 (pdf, 3.3mb)
02 mrt 2015 SVNL model verordening - versie 26 februari 2015 (pdf, 3.3mb)
24 feb 2015 Integrale tekst SVNL wijzigingen geaccepteerd 23-02-2015 (pdf, 996kb)
13 feb 2015 Wijzigingstekst SVNL (pdf, 88kb)
20 nov 2014 SCAN nieuwsbrief - nr. 5 (pdf, 450kb)
06 okt 2014 Model Subsidieverordening SVNL 2015 (pdf, 1.1mb)
09 okt 2013 Integrale modeltekst subsidieregeling Kwaliteitsimpuls (SVNL) 2014 (pdf, 275kb)
09 okt 2013 Integrale modeltekst subsidieverordening Natuur en Landschap (SVNL) 2014 (pdf, 985kb)
02 sep 2013 Model subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013 (pdf, 204kb)
02 sep 2013 Model subsidieverordening natuur en landschap 2013 (pdf, 550kb)
10 aug 2012 Model Subsidieverordening SVNL 2012 (pdf, 429kb)
10 aug 2012 Model subsidieregeling SKNL 2012 (pdf, 203kb)

Artikelen & Interviews

Datum upload Bestandsnaam
09 apr 2015 Artikel boerderij: "Samenwerken aan vergroening" - 31 maart 2015 (pdf, 4.7mb)
01 apr 2015 Interview Henk Menninga (pdf, 129kb)
06 mei 2014 Interview Walter Kooy in Landwerk (pdf, 514kb)

Beleidsstukken en regelgeving

Datum upload Bestandsnaam
03 jul 2017 Notitie uitgangspunten onderlinge samenhang producten in het ANLb2016 (pdf, 517kb)
23 mrt 2017 Model Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) 2018 (pdf, 1.1mb)
26 jan 2017 Integraal Programma van Eisen Certificering 2017 (pdf, 558kb)
31 okt 2016 Natuurbeheerplan 2017 Provincie Noord-Holland (pdf, 1.9mb)
31 okt 2016 Natuurbeheerplan 2017 provincie Groningen (pdf, 250kb)
31 okt 2016 Natuurbeheerplan 2017 provincie Limburg (pdf, 721kb)
05 okt 2016 Openstellingsbesluit natuurbeheer 2017 (pdf, 412kb)
27 sep 2016 Model Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (pdf, 292kb)
27 sep 2016 Model Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer - beheerjaar 2017 (pdf, 1008kb)
13 sep 2016 Koppeltabel 2016 EU-versie (pdf, 409kb)
13 sep 2016 Koppeltabel 2016 Nationaal (pdf, 836kb)
17 jun 2016 Model beschikking uitbreidingsaanvraag ANLb 2017 (pdf, 157kb)
10 jun 2016 Model beschikking uitbreiding gebiedsaanvraag (pdf, 157kb)
26 mei 2016 Beleidsregel verlagen subsidie POP - 19 mei 2016 (pdf, 2.1mb)
11 mei 2016 bijlage 4 SVNL2016 Maximale vergoeding (pdf, 227kb)
21 apr 2016 Model Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) 2016 – 14 april 2016 (pdf, 1.6mb)
21 apr 2016 Model Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) – 9-7-2016 (pdf, 676kb)
21 apr 2016 Model-openstellingsbesluit Agrarisch natuurbeheer 2017 (pdf, 192kb)
04 mrt 2016 Notitie conclusie gebruik - afvoeren maaisel (pdf, 126kb)
16 feb 2016 Aanpassing SVNL 2016 wijzigingstekst met toelichting (pdf, 233kb)
16 feb 2016 Model SVNL 2016 - versie 12 januari 2016 (pdf, 3.1mb)
14 dec 2015 Model Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (SVNL) 2016 – versie 9 december 2015 (pdf, 1.3mb)
26 okt 2015 Openstellingsbesluit SNL 2016 Zeeland (pdf, 1mb)
20 okt 2015 Tarieven agrarisch natuurbeheer 2016 (pdf, 174kb)
20 okt 2015 Tarieven landschap 2016 (pdf, 158kb)
20 okt 2015 Tarieven monitoring 2016 (pdf, 148kb)
20 okt 2015 Tarieven natuur 2016 (pdf, 148kb)
08 okt 2015 Openstellingsbesluit ANLb 2016 Flevoland (pdf, 542kb)
08 okt 2015 Openstellingsbesluit SNL 2016 Friesland (pdf, 246kb)
08 okt 2015 Openstellingsbesluit SNL 2016 Groningen (pdf, 872kb)
08 okt 2015 Openstellingsbesluit SNL 2016 Limburg (pdf, 211kb)
08 okt 2015 Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2016 Overijssel (pdf, 361kb)
08 okt 2015 Openstellingsbesluit en subsidieplafonds SNL 2016 Zuid-Holland (pdf, 58kb)
06 jul 2015 Brief Belastingdienst BTW ANLb2016 (pdf, 1.3mb)
24 nov 2014 Format Natuurbeheerplan beheerjaar 2016 - versie 6 - 24 november 2014 (pdf, 946kb)
15 nov 2014 Openstellingsbesluit SNL 2015 Zuid-Holland (pdf, 3.2mb)
03 nov 2014 Openstellingsbesluit SNL 2015 Utrecht (pdf, 1.8mb)
31 okt 2014 Openstellingsbesluit SNL 2015 Noord-Brabant (pdf, 973kb)
29 okt 2014 Openstellingsbesluit SNL 2015 Limburg (pdf, 2.7mb)
29 okt 2014 Openstellingsbesluit SNL 2015 Overijssel (pdf, 550kb)
29 okt 2014 Openstellingsbesluit subsidieplafonds SNL 2015 Noord-Holland (pdf, 992kb)
28 okt 2014 Openstellingsbesluit SNL 2015 Drenthe (pdf, 1.3mb)
28 okt 2014 Openstellingsbesluit SNL 2015 Flevoland (pdf, 1.7mb)
28 okt 2014 Openstellingsbesluit SNL 2015 Fryslan (pdf, 467kb)
28 okt 2014 Openstellingsbesluit SNL 2015 Gelderland (pdf, 443kb)
28 okt 2014 Openstellingsbesluit SNL 2015 Groningen (pdf, 1.4mb)
28 okt 2014 Openstellingsbesluit SNL 2015 Noord-Holland (pdf, 432kb)
28 okt 2014 Openstellingsbesluit SNL 2015 Overijssel (pdf, 73kb)
28 okt 2014 Openstellingsbesluit SNL 2015 Utrecht (pdf, 1.8mb)
28 okt 2014 Openstellingsbesluit SNL 2015 Zeeland (pdf, 1.9mb)
19 sep 2014 Tarieven SNL beheerjaar 2015 - versie 3.0 (pdf, 251kb)
26 mrt 2014 Bijlage: internationale doelen biodiversiteit ANLb2016 alle VHR soorten versie 3 2 1 (xls, 150kb)
13 mrt 2014 Tarieven SNL 2013 (pdf, 573kb)
05 mrt 2014 Bijlage: Internationale doelen biodiversiteit ANLb soorten ongunstige staat van instandhouding (xls, 80kb)
03 mrt 2014 Internationale doelen biodiversiteit ANLb2016 versie 3.2 (pdf, 709kb)
03 mrt 2014 Internationale doelen biodiversiteit ANLb2016 versie 3.2 (pdf, 709kb)
18 sep 2013 Bestuurlijke quickscan en IPO reactie Rijksbegroting 2014 (pdf, 92kb)
18 sep 2013 Natuurpact (pdf, 219kb)
18 sep 2013 Quickscan Hoofdlijnennotitie (pdf, 946kb)
04 sep 2013 Tarieven SNL 2012 (pdf, 255kb)
04 sep 2013 Tarieven SNL 2014 (pdf, 637kb)
04 sep 2013 Tarieven agrarisch natuurbeheer SNL 2010 (pdf, 53kb)
04 sep 2013 Tarieven agrarisch natuurbeheer SNL 2011 (pdf, 174kb)
04 sep 2013 Tarieven natuur- en landschapsbeheer SNL 2011 (pdf, 141kb)
02 sep 2013 Tarieven akkerbouw agrarisch natuurbeheer SNL (pdf, 120kb)
02 sep 2013 Tarieven grasland Agrarisch natuurbeheer SNL (pdf, 180kb)
19 dec 2014 Toelichting Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 – versie 18 december 2014 (pdf, 191kb)
19 dec 2014 Toelichting herstructurering Index Natuur en Landschap – versie 18 december 2014 (pdf, 202kb)
26 mrt 2017 Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL (pdf, 268kb)
26 mrt 2017 Format Natuurbeheerplan beheerjaar 2016 versie 7 datum 5-3-2015 (definitief) (pdf, 897kb)
26 mrt 2017 Model Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (pdf, 1.8mb)
26 mrt 2017 Model Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (pdf, 1.8mb)
26 mrt 2017 Openstellingsbesluit ANLb2016- 16 februari 2015 (pdf, 180kb)
26 mrt 2017 Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL (pdf, 447kb)
16 jun 2017 Model subsidiebeschikking gebiedsaanvraag (pdf, 140kb)
15 nov 2013 Werkplan project IVAN (doc, 2.6mb)
14 dec 2015 Model Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SVNL2016) – 9 december 2015 (pdf, 1.3mb)
26 mrt 2017 Inzageperiode ontwerp-Natuurbeheerplan (pdf, 85kb)
26 mrt 2017 Hoofdstructuur agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 (pdf, 753kb)

Brochure / flyer / infographic

Datum upload Bestandsnaam
29 nov 2013 Lessen uit de GLB pilots (pdf, 1.2mb)
26 mrt 2017 Controle- en handhavingsbeleid ANLb2016 samengevat (pdf, 302kb)
22 jul 2017 Beheerorganisatie SNL-ANLb - 22 juli 2015 (pdf, 394kb)
26 jan 2017 Infographic Gebiedsaanvraag (pdf, 455kb)
26 jan 2017 Infographic Natuurbeheerplannen (pdf, 536kb)
22 nov 2016 Infographic 'Van data naar beleidskennis' (pdf, 488kb)
03 okt 2016 SNL flyer 'SNL in het kort' (pdf, 2.4mb)
12 jul 2016 Tijdlijn natuur- en landschapsbeheer kleine beheerders (pdf, 45kb)
18 apr 2016 Oproep aan Drentse boeren en loonwerkers (pdf, 530kb)
15 nov 2014 Timeline SNL beheerjaar 2015 - versie oktober 2014 (pdf, 168kb)
21 jan 2014 Folder Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 - Eerst zaaien, dan oogsten (pdf, 5.2mb)
18 okt 2013 Factsheet collectief agrarisch natuurbeheer 2014 (pdf, 2.2mb)
02 sep 2013 Achtergrondinformatie Stichting Certificering SNL (pdf, 15kb)
02 sep 2013 Domein Aansturing Diensten (pdf, 162kb)
02 sep 2013 Domein Regelingen en DKN (pdf, 119kb)
02 sep 2013 Domein Stelsel en Index (pdf, 139kb)
02 sep 2013 Factsheet Agrarisch Natuurbeheer 2016 (pdf, 1.8mb)
02 sep 2013 Timeline SNL beheerjaar 2014 - versie september 2013 (pdf, 161kb)
16 jun 2017 Processchema subsidieverlening ANLb2016 (pdf, 1.1mb)
10 sep 2013 Factsheet agrarisch natuurbeheer 2016 (pdf, 1.8mb)

Formats

Datum upload Bestandsnaam
27 jan 2017 Format kwaliteitshandboek groepscertificaat natuur - versie 2.0 (pdf, 585kb)
30 jan 2014 Format meldingsformulier ruige stalmest in word (doc, 625kb)
16 jan 2014 Format brief GC aan beheerders (pdf, 97kb)
16 jan 2014 Format meldingsformulier ruige mest (pdf, 675kb)

Formulieren

Datum upload Bestandsnaam
26 mrt 2017 Model formulier gebiedsaanvraag versie 7 mei in Word def (doc, 938kb)
26 mrt 2017 Model formulier gebiedsaanvraag versie 7 mei in pdf def (pdf, 450kb)
13 jan 2017 Checklist oplevering kaartlagen ANLb (xlsx, 17kb)
31 okt 2016 Model aanvraagformulier natuurbeheer (pdf, 475kb)
28 sep 2016 Aanvraagformulier Natuur- Landschapsbeheer Kwaliteitsimpulsen (pdf, 480kb)
11 jul 2016 Model formulier uitbreidingsaanvraag ANLb 2017 (pdf, 439kb)
11 jul 2016 Model formulier uitbreidingsaanvraag ANLb voor 2017 (pdf, 439kb)
06 jul 2016 Model formulier uitbreidingsaanvraag ANLb2017 versie 6 juli 2016 (pdf, 452kb)
17 jun 2016 Model formulier uitbreidingsaanvraag ANLb 2017 (pdf, 451kb)
10 jun 2016 Bijlage beheeroppervlakte bij e-formulier gebiedsaanvraag (pdf, 193kb)
10 jun 2016 Bijlage gewijzigde beheeroppervlakte bij e-formulier gebiedsaanvraag (pdf, 193kb)
10 jun 2016 Bijlage projectomschrijving e-formulier ANLb (pdf, 304kb)
10 jun 2016 Bijlagenoverzicht e-formulier gebiedsaanvraag ANLb (pdf, 81kb)
10 jun 2016 Model formulier uitbreidingsaanvraag ANLb2017 (pdf, 447kb)
13 mei 2016 Model formulier gebiedsaanvraag ANLb 2017 (pdf, 414kb)
09 feb 2015 Excel formulier ruige stalmest PSAN 2015 (xlsx, 22kb)
15 jan 2014 Excel formulier ruige mest PSAN (xls, 61kb)
15 jan 2014 Excel formulier ruige mest SNL individueel (xls, 64kb)
08 nov 2013 Bijlage IV Voorbeeldformulier mutatie min-max aanvraag 2.0 met stempel (pdf, 104kb)
06 sep 2013 Aanvraagformulier certificering (doc, 53kb)
26 mrt 2017 Aanvraag formulier certificering (docx, 32kb)

Handleiding

Datum upload Bestandsnaam
26 mrt 2017 Toelichting bij gebiedsaanvraag versie 21 mei 2015 (pdf, 370kb)
13 jan 2017 Ondersteuning BIJ12 bij upload Natuurbeheerplannen (pdf, 352kb)
11 jul 2016 Toelichting op modelformulier uitbreiding gebiedsaanvraag ANLb voor 2017 (pdf, 388kb)
06 jul 2016 Toelichting bij uitbreiding gebiedsaanvraag 2017 (pdf, 386kb)
17 jun 2016 Toelichting uitbreidingsaanvraag ANLb 2017 (pdf, 389kb)
10 jun 2016 Toelichting bij uitbreiding gebiedsaanvraag ANLb2017 (pdf, 383kb)
27 mei 2016 Toelichting bij uitbreiding gebiedsaanvraag ANLb 2017 (pdf, 380kb)
13 mei 2016 Toelichting bij gebiedsaanvraag ANLb 2017 (pdf, 378kb)
19 jan 2015 Handleiding SNL-applicatie (Toolkit) versie 3.7 (pdf, 5.2mb)
20 nov 2014 Handreiking Advies Criteria voor agrarische leefgebieden en beheertypen (pdf, 1.6mb)
27 okt 2014 Handleiding SNL-applicatie versie 3.6 - 27 oktober 2014 (pdf, 4.9mb)
06 okt 2014 Werkinstructie RVO.nl SNL min-max voor gebiedscoordinatoren 3.0 (pdf, 939kb)
02 sep 2014 Handleiding SNL-applicatie versie 3.5 - 2 september 2014 (pdf, 4.9mb)
22 mei 2014 Leeswijzer viewer leefgebieden ANLb 2016 (pdf, 328kb)
07 feb 2014 Handleiding SNL-applicatie - versie 3.4 (pdf, 4.9mb)
16 jan 2014 Werkinstructie controle ruige mest (pdf, 183kb)
16 jan 2014 Werkwijze ruige mest voor beheerder en GC (pdf, 758kb)
14 jan 2014 Instructie gebiedscoordinatoren voor verwerken ruige mestmeldingen 1.0 (pdf, 1mb)
10 jan 2014 Handleiding SNL-applicatie versie 3.3 (pdf, 4.9mb)
09 dec 2013 Invulinstructie formats ruige mest PSAN en SNL individueel (pdf, 197kb)
19 nov 2013 Handleiding SNL-applicatie versie 3.2 (pdf, 4.8mb)
30 okt 2013 Bijlage 2 bij werkinstructie DR: Overzicht standaardwaarden pakketten 2.0 (pdf, 69kb)
09 sep 2013 Instructie verkleinen landschapszoekgebieden (pdf, 284kb)

Jaarverslag

Datum upload Bestandsnaam
16 mrt 2015 Jaarverslag SCAN collectieven 2014 (pdf, 218kb)
23 feb 2015 Jaarverslag Stichting SNL over 2014 (pdf, 1.9mb)
15 aug 2014 Jaarverslag Stichting SNL over 2013 (pdf, 2.9mb)
06 sep 2013 Jaarverslag Stichting Certificering SNL over 2012 (pdf, 726kb)

Kamerbrief

Datum upload Bestandsnaam
03 jul 2017 Kamerbrief uitwerking directe betalingen GLB (pdf, 8mb)
03 jul 2017 Kamerbrief voorbereiding vernieuwd stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 (pdf, 73kb)
05 jan 2015 Kamerbrief aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer - 18 dec 2014 (pdf, 67kb)
04 aug 2014 Kamerbrief wijzigingen vergroening GLB - juli 2014 (pdf, 74kb)
03 jun 2014 Kamerbrief uitwerking directe betalingen GLB - 2014 (pdf, 8mb)
11 apr 2014 Kamerbrief herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – 2 april 2014 (pdf, 61kb)
14 dec 2013 Kamerbrief implementatie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) – 6 december 2013 (pdf, 126kb)
10 nov 2013 Brief GLB-pilots aan Vaste Commissie EZ 9 oktober 2013 (pdf, 327kb)
16 okt 2013 Kamerbrief betaalschema GLB-regelingen 2013 (pdf, 40kb)
18 sep 2013 Brief Tweede Kamer Natuurpact (pdf, 79kb)
16 sep 2013 Kamerbrief Vernieuwd stelsel agrarisch natuurbeheer (pdf, 76kb)
16 sep 2013 Kamerbrief Vooruit met Natuurbeleid (pdf, 60kb)
26 mrt 2017 Kamerbrief vergroening GLB en ANLb2016 (pdf, 67kb)
01 dec 2015 Kamerbrief nieuw stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer en weidevogels - 30 november 2015 (pdf, 117kb)

Lijsten

Datum upload Bestandsnaam
26 mrt 2017 Gewassenlijst 2.0 – versie 22 december 2015 (pdf, 115kb)
24 jul 2017 Leden Raad van Advies ANLb2016 (docx, 12kb)
26 mrt 2017 Gewassenlijst (pdf, 249kb)
26 mrt 2017 Lijst Indicatorsoorten Catalogus Groenblauwe Diensten (pdf, 301kb)
26 mrt 2017 Overzicht beheerpakketten 1.5d – december 2015 (pdf, 1mb)
02 feb 2017 Tarieven openstellingsbesluit natuurbeheer 2017 (pdf, 135kb)
15 aug 2016 Overzicht gebiedscoördinatoren 2016 - versie 15-08-2016 (pdf, 579kb)
07 jul 2016 Kritisch tijdpad SNL kleine beheerders - 6 juli 2016 (pdf, 45kb)
01 apr 2016 ANLb certificering stand van zaken 31-3-2016 (pdf, 34kb)
14 aug 2015 Overzicht agrarische collectieven in Nederland (pdf, 189kb)
26 mei 2015 Kaart agrarische collectieven in Nederland (pdf, 471kb)
12 nov 2014 Soortenfiches Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 (definitef) (pdf, 4.5mb)
30 jun 2014 Provinciaal afstemmingsdocument ANLb doelen (xls, 256kb)
14 mei 2014 Aanvullingen last minute beheertoeslag (pdf, 254kb)
26 mrt 2014 Bijlage 3a: internationale doelen biodiversiteit ANLb2016 alle VHR soorten versie 3 2 1 (xls, 150kb)
03 mrt 2014 Bijlage 3b: Internationale doelen biodiversiteit ANLb soorten ongunstige staat van instandhouding (xls, 80kb)
03 okt 2013 Checklist aanvraag doen in de SNL-applicatie (pdf, 39kb)
02 sep 2013 provinciale informatiepunten SNL (pdf, 46kb)
19 dec 2014 Concept Index Agrarisch beheerjaar 2016 – versie 11 december 2014 (pdf, 285kb)
19 dec 2014 Concept Index Landschap beheerjaar 2016 – versie 11 december 2014 (pdf, 372kb)
19 dec 2014 Concept Index Water beheerjaar 2016 – versie 11 december 2014 (pdf, 368kb)
19 dec 2014 Concept Koppeltabel – versie 16 december 2014 (xls, 471kb)
19 dec 2014 Concept Overzicht beheerpakketten ANLb2016 – versie 16 december 2014 (pdf, 1.1mb)
19 dec 2014 Concepttabel pakketten – beheeractiviteiten – versie 16 december 2014 (xls, 217kb)
19 dec 2014 Koppeltabel definitief versie 8 april 2015 in Excel (xls, 471kb)
19 dec 2014 Toelichting concept Koppeltabel – versie 18 december 2014 (pdf, 66kb)
26 mrt 2017 Concept Bijlage A: Baseline (pdf, 89kb)
26 mrt 2017 Concept Bijlage B: Gegroepeerde relevante baselines Groene en Blauwe diensten (pdf, 140kb)
26 mrt 2017 Concept Bijlage C: Begrippen en afkortingen (pdf, 126kb)
26 mrt 2017 Concept Bijlage D: Clusterbeschrijvingen (pdf, 708kb)
26 mrt 2017 Concept Bijlage E en L: Rekensystematiek met index (xls, 478kb)
26 mrt 2017 Concept Bijlage H: Staatssteungevoeligheid & Aanmeldingsverplichting steunmaatregelen (vervallen) (pdf, 267kb)
26 mrt 2017 Concept Bijlage K: Probleemgebiedenvergoeding (vervallen) (pdf, 499kb)
26 mrt 2017 Concept Bijlage M: Onderbouwing vergoedingsdifferentiatie gebruiksbepalingen (pdf, 563kb)
26 mrt 2017 Concept Bijlage N: Bepaling waardedaling bij functiewijziging (pdf, 133kb)
26 mrt 2017 Concept Bijlage O: Werkwijze bij samenstellen dienst (pdf, 53kb)
26 mrt 2017 Concept Bijlage P: Werkwijze bij samenstellen regeling (pdf, 25kb)
26 mrt 2017 Concept Nederlandse Catalogus Groenblauwe diensten - 16 februari 2015 (pdf, 772kb)
26 mrt 2017 Overzicht beheerpakketten ANLb2016 – 30 januari 2015 (pdf, 1.1mb)
10 jul 2017 Begrippenlijst SVNL 2016 - versie 10 juli 2015 (pdf, 668kb)
10 apr 2015 Koppeltabel definitief versie 8 april 2015 in pdf (pdf, 811kb)

Nieuwsbrief

Datum upload Bestandsnaam
26 mrt 2017 SCAN nieuwsbrief nr. 1 - december 2013 (pdf, 389kb)
05 jun 2017 SCAN nieuwsbrief nr. 3 - mei 2014 (pdf, 3.1mb)
26 mrt 2017 SCAN nieuwsbrief nr. 9 - oktober 2015 (pdf, 1.7mb)
27 jul 2017 SCAN nieuwsbrief nr. 8 - juli 2015 (pdf, 1.8mb)
26 mrt 2017 Themanummer agrarisch natuurbeheer – mei 2015 (pdf, 7.2mb)
13 jan 2017 Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2017 - 13 januari 2017 (pdf, 181kb)
13 jan 2017 Nieuwsbrief Natuurbeheerplan 2018 (pdf, 357kb)
07 dec 2016 Presentatie Faunafonds (pptx, 19.3mb)
08 sep 2016 Nieuwsbrief Natuurbeheerplannen 2017 - 8 september 2016 (pdf, 433kb)
06 sep 2016 Infobulletin vergroening 2016: gevolgen voor beheerovereenkomsten PSAN, SNL en ANLb (pdf, 332kb)
18 apr 2016 Nieuwsbrief Natuurbeheerplan 2017 (pdf, 229kb)
15 jan 2016 Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2016 - 15 januari 2016 (pdf, 215kb)
02 nov 2015 Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2016 (pdf, 139kb)
29 okt 2015 9e nieuwsbrief SCAN - 29 oktober 2015 (pdf, 1.7mb)
03 sep 2015 Nieuwsbrief Natuurbeheerplan 2016 - 3 september 2015 (pdf, 117kb)
01 sep 2015 Nieuwsbrief Collectief beheerplan - 1 september 2015 (pdf, 238kb)
27 jul 2015 Nieuwsbrief SCAN - juli 2015 (pdf, 1.8mb)
02 jul 2015 Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2016 - 29 juni 2015 (pdf, 218kb)
09 apr 2015 Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 - 8 april 2015 (pdf, 148kb)
09 apr 2015 Nieuwsbrief natuurbeheerplan 2016 - versie 9 april (pdf, 446kb)
15 jan 2015 Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 - versie 15 januari 2015 (pdf, 602kb)
18 dec 2014 Nieuwsbrief collectief beheerplan 2015 - 18 december 2014 (pdf, 204kb)
09 dec 2014 Nieuwsbrief collectief beheerplan 2015 - 9 december 2014 (pdf, 167kb)
27 okt 2014 Nieuwsbrief Collectief Beheerplan 2015 - 27 oktober 2014 (pdf, 427kb)
09 sep 2014 Nieuwsbrief Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - augustus 2014 (pdf, 1.5mb)
02 sep 2014 Nieuwsbrief Collectief Beheerplan 2015 - versie 2 september 2014 (pdf, 169kb)
04 apr 2014 Nieuwsbrief Collectief Beheerplan 2014 - versie 3 april 2014 (pdf, 332kb)
13 mrt 2014 SCAN nieuwsbrief 2 - 28 februari 2014 (pdf, 940kb)
16 jan 2014 Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2014 - versie 16 januari 2014 (pdf, 262kb)
18 dec 2013 Nieuwsbrief SCAN 18 december 2013 (pdf, 389kb)
13 dec 2013 Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2014 - versie 10 december 2013 (pdf, 253kb)
29 nov 2013 Document doorstart NDFF (pdf, 98kb)
14 nov 2013 Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2014 - 14 november 2013 (pdf, 872kb)
04 nov 2013 Nieuwsbrief Collectief Beheerplan 2014 - 4 november 2013 (pdf, 430kb)
20 sep 2013 Nieuwsbrief NBP 2014 upload beheerplannen (pdf, 175kb)
13 sep 2013 Nieuwsbrief NBP 2014 Reparatie beheertypenkaart (pdf, 170kb)
04 sep 2013 Bijlage bij Nieuwsbrief NBP 2014 Begrenzing collectieve gebieden (pdf, 308kb)
04 sep 2013 Bijlage bij Nieuwsbrief NBP 2014 controle IMNA 2014 (pdf, 1.2mb)
04 sep 2013 Nieuwsbrief Natuurbeheerplan 2014 (pdf, 297kb)
02 sep 2013 Nieuwsbrief Collectief Beheerplan 2014 (pdf, 198kb)
20 nov 2014 SCAN nieuwsbrief nr. 5 - november 2014 (pdf, 450kb)
26 mrt 2017 SCAN nieuwsbrief nr. 7 - maart 2015 (pdf, 2.2mb)
26 mrt 2017 SCAN nieuwsbrief nr. 2 - februari 2014 (pdf, 940kb)

Overige

Datum upload Bestandsnaam
08 mrt 2016 Pakketten water Rijn Vecht en Venen (pdf, 589kb)
02 dec 2013 Taskforce toekomst NDFF 19-06-2013 (pdf, 469kb)

Presentatie

Datum upload Bestandsnaam
07 apr 2015 Presentatie bijeenkomst Water - BIJ12, IPO - 24 maart (pdf, 712kb)
07 apr 2015 Presentatie bijeenkomst Water - Provincie Gelderland - 24 maart (pdf, 502kb)
26 mrt 2017 Presentatie Opmaat naar professionalisering regionale collectieven (pdf, 677kb)
26 mrt 2017 Presentatie collectief agrarisch natuurbeheer 2016 - IPO en rijk - juni/juli 2013 (pdf, 1.2mb)
26 mrt 2017 Welkomstpresentatie agrarisch natuurbeheer 2016 - juni/juli 2013 (pdf, 482kb)
26 jan 2017 Presentatie Informatievoorziening ANLb - SNL Campus 26-1-2017 (pdf, 1mb)
13 dec 2016 Presentatie BoerenNatuur.nl: uitbetaling deelnemers ANLb (pptx, 576kb)
13 dec 2016 Presentatie RVO.nl 'Blik op verantwoorden' (pptx, 960kb)
21 nov 2016 Gastcollege Agrarisch Natuur- en Landschapsbeleid (pdf, 2.9mb)
21 nov 2016 Gastcollege NDFF (pptx, 44.7mb)
21 nov 2016 Gastcollege Programmatische Aanpak Stikstof (pdf, 8.4mb)
21 nov 2016 Gastcollege monitoring (pptx, 25.5mb)
21 nov 2016 Gastcollege natuurbeleid en Subsidiestelsel Natuur en Landschap (pdf, 4.8mb)
21 nov 2016 Presentatie SNL in vogelvlucht (pdf, 5.2mb)
18 nov 2016 Presentatie SNL bijeenkomst SNL campus provincies 17112016 (pdf, 5.2mb)
05 okt 2016 Presentatie kleine beheerders Beheerdersdag 2016 - Jolanda de Winter & Lyda Dik (pdf, 681kb)
12 apr 2016 1. Presentatie Jos Roemaat Vliegende start – ANLb dag 2016 (pdf, 817kb)
12 apr 2016 2. Presentatie Alex Datema – ANLb dag 2016 (pdf, 4.9mb)
12 apr 2016 3. Presentatie JP Lokker Veelzijdig Boerenland – ANLb dag 2016 (pdf, 6mb)
12 apr 2016 4. Presentatie Sylvo Thijssen – Duurzame dragers-boeren burgers en biodiversiteit – ANLb dag 2016 (pdf, 2.8mb)
12 apr 2016 5. Lezing Hens Runhaar – ANLb De wisselwerking tussen wetenschap en praktijk – ANLb dag 2016 (pdf, 8.4mb)
12 apr 2016 6. Presentatie BOOM Beheer en Onderhoud Op Maat VALA – ANLb dag 2016 (pdf, 36.7mb)
12 apr 2016 7. Presentatie Jouke vdK Land ANVdag – ANLb dag 2016 (pdf, 6.9mb)
12 apr 2016 8. Workshop Frans Huizenga – Effectieve wijze van besturen – ANLb dag 2016 (pdf, 462kb)
23 mrt 2016 Presentatie RVO.nl verantwoording jaarlijks beheer (pdf, 909kb)
23 mrt 2016 SCAN presentatie adviezen voor verantwoording beschikking (pdf, 217kb)
16 mrt 2016 Presentatie SNL Bosgroepen Drenthe 20160203 (pdf, 1.5mb)
16 mrt 2016 Presentatie natuurbeheer Drenthe 20160203 (pdf, 609kb)
14 mrt 2016 Presentatie Partner voorlichtingsbijeenkomst Zeeland (pdf, 1007kb)
08 mrt 2016 1. BIJ12 programma workshop blauwe diensten (pdf, 172kb)
08 mrt 2016 2. SCAN wat is nodig om van water in het ANLb een succes te maken (pdf, 222kb)
08 mrt 2016 3. ANLb en water - Gelderland (pdf, 403kb)
08 mrt 2016 4. Middelen - blauwe diensten mogelijk maken - Drents Overijsselse Delta (pdf, 837kb)
08 mrt 2016 5. Watermaatregelen in de praktijk - Jose van Miltenburg (pdf, 3.5mb)
04 mrt 2016 Presentatie agrarisch waterbeheer - Bert de Groot - 19 februari 2016 (pdf, 6.2mb)
28 feb 2016 Presentatie agrarisch waterbeheer - Bert de Groot (pdf, 6.2mb)
25 feb 2016 Presentatie Poldernatuur Zeeland (pdf, 3.1mb)
24 feb 2016 Lezing Hens Runhaar - Lerend beheren (pdf, 1mb)
24 feb 2016 Presentatie Linde Gommers - Beleidsmonitoring (pdf, 1.5mb)
12 jan 2016 Presentatie IPO Decentralisatie Natuurbeleid en wet natuurbescherming (pdf, 1.4mb)
12 jan 2016 Presentatie IPO Wet natuurbescherming (pdf, 198kb)
21 dec 2015 BIJ12 Presentatie SNL gastcollege Van Hall Larenstein (pdf, 5.9mb)
29 apr 2015 Algemene presentatie ANLb2016 (pdf, 1mb)
29 apr 2015 Presentatie Foqus planet en biodiversiteit - FrieslandCampina (pdf, 1.2mb)
29 apr 2015 Presentatie workshop 'Wat je aan elkaar hebt' - Hoe sterk is uw netwerk? (pdf, 2.1mb)
29 apr 2015 Presentatie workshop Blauwe diensten (pdf, 1.8mb)
29 apr 2015 Presentatie workshop Gebiedscoalities (pdf, 1.5mb)
29 apr 2015 Presentatie workshop agrarisch waterbeheer (pdf, 4mb)
29 apr 2015 Presentatie workshop van voorintekening naar gebiedsaanvraag (pdf, 715kb)
29 apr 2015 Stellingen lagerhuisdebat (pdf, 1mb)
29 apr 2015 Stemresultaten lagerhuisdebat (pdf, 1.7mb)
21 jul 2014 Presentatie Kennisnetwerk - juni 2014 (pdf, 552kb)
25 feb 2014 Inleidende presentatie ruige mest (pdf, 1.8mb)
25 feb 2014 Presentatie Provinciaal Natuurbeleid, dat ben jij! (pdf, 2mb)
25 feb 2014 Presentatie controle uitrijden ruige stalmest (pdf, 638kb)
25 feb 2014 Presentatie verwerken meldingen ruige mest (pdf, 230kb)
04 feb 2014 Samenwerkingsstructuur natuur- landschapsbeheer ANLb2016 Limburg (pdf, 1.6mb)
16 jan 2014 Overzicht presentaties verbindingsbijeenkomst GLB (pdf, 938kb)
16 jan 2014 Proces en regie provincies en tijdlijn ANLB 2016 (pdf, 726kb)
02 dec 2013 Presentatie Perspectief op de toekomst van de NDFF (pdf, 1.4mb)
19 nov 2013 Presentaties doelenkader agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 (pdf, 2.9mb)
18 nov 2013 Presentaties themabijeenkomst 'vernieuwing van het natuurbeleid' 7 november 2013 (pdf, 4.3mb)
08 nov 2013 Presentatie Certificering SNL - Joost van Beek - 7 november 2013 (ppt, 729kb)
08 nov 2013 Presentatie DKN - Marjan Bevelander - 7 november 2013 (pptx, 2.6mb)
08 nov 2013 Presentatie SNL - Arno Teunissen - 7 november 2013 (ppt, 2.5mb)
08 nov 2013 Presentatie agrarisch natuurbeheer 2016 - Henk Menninga - 7 november 2013 (ppt, 1.2mb)
08 nov 2013 Presentatie natuurbeleid provincies en Natuurpact - Erik Lubberink - 7 november 2013 (ppt, 643kb)
08 nov 2013 Presentatie uitvoering natuurregelgeving door provincies - provincie Drenthe - 7 november 2013 (ppt, 802kb)
09 okt 2013 Presentatie Agrarisch natuurbeheer en collectieven (pdf, 1.2mb)
06 sep 2013 Presentatie Aanpassingen in de Toolkit 2014 (pdf, 461kb)
06 sep 2013 Presentatie Veranderingen in de collectieve benadering ANb (pdf, 524kb)
06 sep 2013 Presentatie Wijzigingen en aandachtspunten Toolkit 2014 (pdf, 238kb)
02 sep 2013 Inleidende presentatie agrarisch natuurbeheer 2016 (pdf, 482kb)
02 sep 2013 Presentatie Collectief agrarisch natuurbeheer 2016 (pdf, 1.2mb)
02 sep 2013 Presentatie Opmaat naar professionalisering regionale collectieven (pdf, 677kb)

Rapporten

Datum upload Bestandsnaam
04 jun 2017 Rapport 'Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw' (pdf, 2mb)
08 dec 2016 Plan van aanpak akker- en weidevogels in Drenthe (pdf, 1.1mb)
03 okt 2016 Promoting nature conservation by Dutch farmers: a governance perspective - Hens Runhaar (pdf, 770kb)
03 okt 2016 Rapport 'Met kennis van gedrag beleid maken' (pdf, 3.4mb)
14 sep 2016 Evaluatierapport Invoering ANLb2016, Natuurlijk beter! (pdf, 206kb)
06 mei 2016 Rapport Alterra: Goed voor elkaar - 2016 (pdf, 1.5mb)
03 mrt 2016 Rapport evaluatie SKP onderdeel technisch ecologisch (pdf, 2.4mb)
03 mrt 2016 Rapport evaluatie SKP onderdeel technisch ecologisch landschap (pdf, 2.1mb)
03 mrt 2016 Rapport evaluatie bedrijfseconomische onderdelen SKP (pdf, 978kb)
17 feb 2016 Rapport Informatiemodel Natuur versie 4.0 vastgesteld (pdf, 1.8mb)
18 mei 2015 Eindrapport evaluatief vooronderzoek standaardkostprijzen SNL - Bureau Zet (pdf, 2.4mb)
18 mei 2015 Evaluatief vooronderzoek SKP eindrapportage (pdf, 2.4mb)
19 dec 2014 Rapport Advies Criteria voor agrarische leefgebieden en beheertypen (definitief) (pdf, 1.6mb)
21 jul 2014 Rapport Kennisnetwerk - 3 juni 2014 (pdf, 434kb)
07 jul 2014 Rapport kerngebieden Alterra (pdf, 1.9mb)
19 nov 2013 Rapport Agrarische bedrijfsvoering en biodiversiteit - Alterra (pdf, 25.3mb)
19 nov 2013 Rapport Biodiversiteit buiten de Ecologische Hoofdstructuur - SOVON (pdf, 23.1mb)
19 nov 2013 Rapport High nature value - Alterra (pdf, 4.9mb)
19 nov 2013 Rapport Kerngebieden weidevogels en agrarische natuur - bureau ZET (pdf, 1.9mb)
15 apr 2015 Rapport 'Vernieuwd stelsel agrarisch natuurbeheer - ex ante evaluatie provinciale natuurbeheerplannen (pdf, 9.6mb)
11 dec 2013 Rapport 'Kansrijke gebieden voor agrarisch natuurbeheer voor soorten met een ongunstige staat van instandhouding' (pdf, 17.1mb)

Tabel / Overzicht / Schema

Datum upload Bestandsnaam
30 sep 2016 Provinciale contactpersonen SNL natuur kleine beheerders (pdf, 189kb)
01 jul 2016 Certificering Natuurbeheer stand van zaken 01-07-2016 (pdf, 145kb)
23 nov 2015 Overzicht min-max-overeenkomsten en overstappers - 20 november 2015 (xlsx, 205kb)
03 sep 2015 Aflopende contracten min-max (xlsx, 172kb)
03 sep 2015 Bestand geen betaalverzoek SNL (xlsx, 12kb)
03 sep 2015 Verschillen omvang Gecombineerde opgave (xlsx, 87kb)
19 nov 2013 Zoekbestand pakketeisen SNL versie 19 november 2013 (xls, 318kb)
26 mrt 2017 Landelijk overzicht collectieven 2015 (pdf, 189kb)

Tools

Datum upload Bestandsnaam
18 jan 2017 FileGeoDatabase IMNa natuurbeheer v084 (zip, 393kb)
10 jun 2016 Rekenblad uitbreidingsaanvraag ANLb 2017 (xlsx, 12kb)
01 okt 2015 Provincie Drenthe snijafval (zip, 57.9mb)
01 okt 2015 Provincie Flevoland snijafval (zip, 32.5mb)
01 okt 2015 Provincie Limburg snijafval (zip, 39.1mb)
01 okt 2015 Provincie Noord-Brabant snijafval (zip, 47.8mb)
01 okt 2015 Provincie Noord-Holland snijafval (zip, 28.2mb)
01 okt 2015 Provincie Overijssel snijafval (zip, 21mb)
01 okt 2015 Provincie Utrecht snijafval (zip, 48.3mb)
01 okt 2015 Provincie Zuid-Holland snijafval (zip, 51.1mb)
01 jan 2015 Provincie Zeeland snijafval (zip, 4.5mb)
09 apr 2015 Validator en Exporter ArcGis10 Tools (zip, 352kb)

Uitnodiging / programma

Datum upload Bestandsnaam
14 aug 2014 Uitnodiging beheerdersdag 26 september 2014 (pdf, 2mb)
12 feb 2014 Programma en locaties informatiebijeenkomsten ruige stalmest (pdf, 143kb)
30 jan 2014 Programma informatiebijeenkomsten ruige stalmest (pdf, 144kb)
02 sep 2013 Programma instructiebijeenkomsten SNL-applicatie (Toolkit) (pdf, 138kb)

Veel gestelde vragen

Datum upload Bestandsnaam
26 mrt 2017 Veel gestelde vragen over het ANLb2016 - versie 24 oktober 2014 (pdf, 163kb)
26 mrt 2017 Vragen en antwoorden over de gebiedsaanvraag versie 21 mei 2015 (pdf, 112kb)
13 dec 2016 Vraag en antwoord landelijke bijeenkomsten verantwoording ANLb (pdf, 761kb)
19 sep 2016 FAQ's SNL kleine beheerders - 19 augustus 2016 (pdf, 42kb)
10 jun 2016 Veel gestelde vragen agrarisch natuurbeheer (pdf, 96kb)
25 feb 2014 Vragen en antwoorden over de ruige mestmelding (pdf, 148kb)
11 dec 2013 Vragen en antwoordenlijst lump sum natuurbeheer (pdf, 203kb)
20 nov 2013 Vragen en antwoorden foutcodes en intekenen in de Toolkit - 15 november 2013 (pdf, 67kb)
07 nov 2013 Vragen en antwoorden Toolkit - Dienst Regelingen - 7 november 2013 (pdf, 109kb)
13 sep 2013 Vragen en antwoorden SNL-applicatie 2014 (pdf, 166kb)
04 sep 2013 Antwoorden op vragen over de SNL-applicatie (pdf, 271kb)
19 dec 2013 Veelgestelde vragen en antwoorden over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 - versie 19 december 2013 (pdf, 212kb)

Verslag

Datum upload Bestandsnaam
26 mrt 2017 Verslag landsdelige informatiebijeenkomsten agrarisch natuurbeheer 2016 - juni/juli 2013 (pdf, 366kb)
23 mrt 2016 Verslag bijeenkomsten agrarisch natuurbeheer (pdf, 178kb)
08 mrt 2016 Verslag workshop blauwe diensten - 3 maart 2016 (pdf, 225kb)
22 mei 2015 Themanummer agrarisch natuurbeheer - vakblad natuur, bos en landschap (pdf, 7.2mb)
29 apr 2015 Resultaten workshops (pdf, 189kb)
10 sep 2014 Persbericht Drents collectief 5 september 2014 (pdf, 291kb)
11 apr 2014 Persbericht landelijke ANV-dag 8 april (pdf, 130kb)
20 feb 2014 Met waterschappen en terreinbeheerders effectiever agrarisch natuurbeheer (pdf, 64kb)
02 dec 2013 Verslag tweede stakeholdersoverleg toekomst NDFF 21-08-2013 (pdf, 368kb)
13 sep 2013 Verslag - vragen en antwoorden instructiebijeenkomsten (pdf, 322kb)

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet