Ga direct naar:

Subsidie aanvragen – voor wie en hoe

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer van het SNL kan jaarlijks tussen 15 november en 31 december worden aangevraagd.

Beheerders die in aanmerking willen komen voor de subsidie, kunnen een aantal dingen doen:

  • aansluiten bij een collectief voor natuurbeheer (een samenwerkingsverband van natuurbeheerders);
  • zelf een collectief oprichten (dat voldoet aan de drempelwaarde van de provincie);
  • opnieuw rechtstreeks subsidie voor natuur- en landschapsbeheer aanvragen als het aantal hectare dat u beheert boven de drempelwaarde van de provincie ligt.

De mogelijkheden per provincie zijn afhankelijk van het aantal hectare grond dat u heeft en/of beheert. In de meeste provincies is de drempelwaarde 75 hectare.

Neem voor meer informatie over het afsluiten van een lumpsumovereenkomst contact op met de provincie.

Loopt uw subsidie voor natuurbeheer af, beheert u grond boven de drempelwaarde in uw provincie en wilt u een individuele lumpsum overeenkomst afsluiten met uw provincie? Neem dan contact op met uw provinciale contactpersoon. Samen bespreekt u de te nemen stappen in detail en maakt u inhoudelijke afspraken over natuur- en landschapsbeheer via het SNL.

U vindt hier het overzicht van de provinciale contactpersonen voor de lumpsum overeenkomst

 

Neem voor meer informatie over het deelnemen aan een collectieve subsidieaanvraag contact op met de provincie of met een van de bestaande collectieven.

Loopt uw subsidie voor natuurbeheer af, beheert u minder grond dan de drempelwaarde in uw provincie dan kunt u via een collectief een subsidie aanvragen voor natuurbeheer. Bepaal eerst voor welke certificeringsvorm u kiest: individueel certificaat of groepscertificaat. Meldt u dan aan bij een van de bestaande collectieven. U vindt hier het overzicht van de bestaande collectieven. 

Voor meer informatie over certificering kunt u terecht bij de provincie, de Stichting Certificering SNL, bij de bestaande collectieven.

U kunt met de volgende vragen terecht bij:

  • Provincies: doen van een subsidieaanvraag, collectiefvorming, aansluiting bij een bestaand collectief
  • Stichting Certificering SNL: aanvragen van een SNL-certificaat
  • Collectieven: mogelijkheden om aan te sluiten bij dit gecertificeerde collectief.

Subsidiekader

Downloads

Gerelateerde nieuwsberichten

Succesvolle Beheerdersdag blijft doorgroeien!

05 okt 2016

Vrijdag 30 september vond voor de achtste keer de Beheerdersdag plaats. De Beheerdersdag is dé jaarlijkse ontmoetingsdag rondom het beheer van bos, natuur en landschap. Een recordaantal van 600 bezoekers ...
Lees het hele bericht

‘Natuurbeheer door boeren moet minder vrijblijvend en beter beloond’

23 sep 2016

Natuurbeheer door boeren komt niet vanzelf tot stand. Deelname aan het stelsel van agrarisch natuurbeheer waarbij de overheid beheersovereenkomsten met boeren afsluit maar ook aan andere initiatieven vanuit de markt ...
Lees het hele bericht

Overijssel verbindt voorwaarden aan subsidie voor kleine natuurbeheerders

25 jul 2016

Gedeputeerde Staten van Overijssel verbinden voorwaarden aan subsidie voor kleine natuurbeheerders, en passen de subsidieregeling Natuur en Landschap aan. Particuliere natuurbeheerders die een oppervlakte natuur beheren die kleiner ...
Lees het hele bericht

Vergoedingen natuur en landschapsbeheer onder de loep

25 feb 2016

De Taakgroep Index SNL en BIJ12 onderzoeken iedere 5 jaar of de standaardkostprijzen voor het beheer van landschapelementen via het subsidiestelsel natuur en landschap (SNL) op orde zijn. Van juli ...
Lees het hele bericht

Downloads gerelateerd aan dit bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet