Ga direct naar:

22e Nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uit

16 feb 2017

Op 16 februari is weer een nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer uitgegaan. In deze nieuwsbrief een terugblik op het eerste uitvoeringsjaar van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, beheerjaar 2016 en de start van beheerjaar 2017. Het nieuwe beheerjaar is goed begonnen. Alle collectieven hebben, dankzij een optimale inzet, het jaarlijks beheer voor 2017 geheel volgens planning voor 31 december 2016 ingediend.

Hoe kijken we terug op beheerjaar 2016? We hebben er met alle betrokken partijen flink de schouders onder gezet. Toch zijn we er nog niet, er zijn ontwikkel- en verbeterpunten. Dat bleek al uit de evaluatie van de invoering van het ANLb die in het voorjaar van 2016 is gedaan. Het project ANLb 2.0 – Stroomlijnen uitvoering (verbeteren van het ingevoerde ANLb) gaat hier in 2017 handen en voeten aan geven.

Einde beheerjaar 2016 betekent ook afhandeling van de verantwoording over het gerealiseerde beheer en uitbetaling van de beheervergoedingen over 2016 door RVO.nl. Dit proces loopt nu en moet uiterlijk in mei afgerond zijn. Eind januari hebben de collectieven al een voorschot ontvangen van de provincie.

Intussen zijn ook de eerste beheeractiviteiten in 2017, zoals het uitrijden van ruige stalmest en inundatie van plas-dras, deze maand al weer van start gegaan. Belangrijk daarbij is dat de activiteit tijdig gemeld wordt.

Lees de nieuwsbrief.

Meta informatie van dit bericht

In dossier Subsidiestelsel Natuur en LandschapTags: anlb, beheeractiviteiten, rvo-nl, verantwoording

Er zijn nog geen reacties op "22e Nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uit"

Geef een reactie

Gerelateerde nieuwsberichten

Ontwikkelingen project ANLb 2.0

10 mei 2017

Het project ANLb 2.0 is begin 2017 opgestart om de uitvoering van het ANLb te optimaliseren en verder te ontwikkelen. De bemensing voor de vier deelprojecten (vereenvoudiging ANLb, doorontwikkeling huidige ...
Lees het hele bericht

Uitvoering ANLb 2.0 kan van start

16 feb 2017

In het tweede kwartaal van 2016 is een evaluatie uitgevoerd naar de invoering van het vernieuwde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) dat op 1 januari 2016 is ingevoerd. Uit deze ...
Lees het hele bericht

Melden uitrijden ruige mest en start inundatie plas-dras

16 feb 2017

Sinds enkele weken kunnen de agrarische collectieven weer melden dat hun deelnemers ruige stalmest hebben uitgereden op percelen met weidevogelbeheer. Voor het uitrijden van ruige mest kunnen de deelnemers een ...
Lees het hele bericht

Hogan vraagt mening boeren over toekomstig landbouwbeleid

30 jan 2017

Europees Landbouwcommissaris Hogan roept boeren op hun mening te geven over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie begint op 2 februari met een ...
Lees het hele bericht

Voorschot uitbetaling over beheerjaar 2016 Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

19 jan 2017

De provincies gaan een voorschot uitkeren op het beheer in 2016 voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dit doen zij, mede op verzoek van BoerenNatuur.nl, om betalingsproblemen bij de ...
Lees het hele bericht

Vorige bericht

Uitvoering ANLb 2.0 kan van start

Volgende bericht

Van Dam: ‘Nieuw kabinet moet meer geld vrij maken voor natuur’

Over dit thema

Voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap.

Naar de overzichtspagina

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet