Ga direct naar:

Betalingen over 2016 en fouten voor 2017 voorkomen

10 mei 2017

RVO.nl doet namens de provincies, na beoordeling, de uitbetaling van de subsidie voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) aan de collectieven. Bij de afhandeling van de betaalverzoeken 2016 hebben provincies en RVO.nl afwijkingen geconstateerd die voor een aantal collectieven tot een korting op de betaling over 2016 leiden.

De provincies hebben de afgelopen maanden per collectief de oplossingsmogelijkheden voor de afwijkingen bekeken, passend binnen de kaders en richtlijnen van Europa voor de uitvoering van het ANLb. Daarbij zijn ook eventuele ‘kennelijke fouten’ onderzocht. Dit zijn duidelijk zichtbare vergissingen van de aanvrager, zoals het niet zetten van een vinkje of het omdraaien van getallen in de betaalaanvraag. Iedere provincie heeft passende maatregelen en oplossingen bedacht zodat de betaling aan de collectieven zo spoedig mogelijk, uiterlijk 15 mei, kan plaatsvinden. Op dit moment is RVO.nl druk bezig met het uitbetalen van de subsidies over 2016. De eerste betalingen zijn begin mei gedaan en op 15 mei zullen alle collectieven de betaling en betaalspecificatie over 2016 hebben ontvangen.

Tips en Tricks voor 2017

RVO.nl, BoerenNatuur.nl, provincies en BIJ12 hebben een aantal tips op een een rijtje gezet voor de collectieven om fouten bij het betaalverzoek 2017 te voorkomen:

 • Zorg voor voldoende beheer ruim boven de min bij het betaalverzoek
 • Zorg voor voldoende marge (financiele en hectare buffers)
 • Voorkom KI’s op de oppervlakte
 • Teken in binnen AAN (het Agrarisch Areaal Nederland)
 • Vanaf 15 mei is schuiven tussen de leefgebieden niet meer mogelijk
 • Elke geometrie is gekoppeld aan één leefgebied. (RVO.nl maakt een KI hiervoor)
 • Zorg dat alle elementen in het bedrijfspercelensysteem zitten
 • Zorg dat het minimumpercentage per leefgebied gehaald en tijdig gemeld wordt.

Sloten en landschapselementen moeten buiten AAN liggen. Het collectief kan alle KI’s inzien en kan daarop reageren. De KI’s zijn binnenkort in een ‘dashboard’ omgeving in de SCAN-ICT beschikbaar. Het collectief kan areaal in de database met de aan de oppervlakte gerelateerde KI intrekken. Dit kan tot 30 september. Als RVO.nl daarna moet intrekken, leidt dit tot oppervlakte kortingen.

Bij het betaalverzoek per 15 mei wordt het leefgebied, het perceel (geometrie) + omvang en het grondgebruik vastgelegd. Ook voor de gewascode geldt 15 mei als peildatum. Hierbij nog een aantal tips voor collectieven:

 • Boekhoudkundig schuiven tussen leefgebieden kan tot 15 mei
 • Elk perceel / elke geometrie is gekoppeld aan 1 leefgebied
  Selecteer het juiste grondgebruik en de juiste gewascode (opgave boer moet matchen met opgave collectief).

Meta informatie van dit bericht

In dossier Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Er zijn nog geen reacties op "Betalingen over 2016 en fouten voor 2017 voorkomen"

Geef een reactie

Vorige bericht

Beheer- en beleidsmonitoring ANLb verder afstemmen en ontwikkelen

Volgende bericht

Als de patrijzen willen profiteren – een praktijkvoorbeeld

Over dit thema

Voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap.

Naar de overzichtspagina

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet