Ga direct naar:

Europese Commissie: waterkwaliteit in Nederland moet beter

09 feb 2017

De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater moet beter. Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid. Vooral de concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater door overbemesting moet worden teruggedrongen. Waterschappen en partners werken intensief samen om dit te bereiken. Volgens het rapport moet ook de luchtkwaliteit in Nederland beter.

Karmenu Vella, EU-commissaris van Milieu, geeft aan dat Nederland, ondanks de genoemde uitdagingen, al geruime tijd een voorloper is in het milieubeleid. Nederland scoort volgens hem zeer goed als het gaat om het nakomen van de EU-regels voor drinkwaterkwaliteit en afvalwaterbehandeling. Ook het waterbeheer is volgens Vella in het algemeen goed.

De waterschappen willen de EU-doelstellingen op het gebied van waterkwaliteit snel bereiken en werken daarom intensief samen met alle betrokken partijen: het Rijk, gemeenten, provincies, de landbouwsector, de medische sector, farmaceutische industrie, Natuurmonumenten en kennisinstellingen. Dit gebeurt onder meer in de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Ingrid ter Woorst, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “De waterschappen geven een impuls aan waterkwaliteit door meetgegevens beschikbaar te stellen, gesprekspartner in de regio te zijn en samen oplossingen op te pakken.”

Zie voor meer informatie het rapport EU-evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid Landenrapport – Nederland op de site van de Europese Commissie.

bron: UVW, 06/02/17

Meta informatie van dit bericht

In dossier Subsidiestelsel Natuur en LandschapTags: biodiversiteit, eu, europese-commissie, provincies, water, waterkwaliteit, waterschappen

Er zijn nog geen reacties op "Europese Commissie: waterkwaliteit in Nederland moet beter"

Geef een reactie

Gerelateerde nieuwsberichten

Van Dam: ‘Nieuw kabinet moet meer geld vrij maken voor natuur’

17 feb 2017

Het nieuwe kabinet moet straks extra geld uittrekken voor natuurbeheer. Er is elk jaar zeker 100 tot 200 miljoen euro extra nodig om tot verbetering van de biodiversiteit ...
Lees het hele bericht

Noord-Holland monitort de ontwikkeling van de biodiversiteit

07 feb 2017

Sinds 1990 is de neergang van de biodiversiteit van de fauna in Noord-Holland gemiddeld genomen gestopt. Wel is het van belang te realiseren dat voor 1990 al veel biodiversiteit verloren ...
Lees het hele bericht

Hogan vraagt mening boeren over toekomstig landbouwbeleid

30 jan 2017

Europees Landbouwcommissaris Hogan roept boeren op hun mening te geven over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie begint op 2 februari met een ...
Lees het hele bericht

Decentralisatie natuurbeleid goed uit de startblokken

27 jan 2017

De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor het realiseren van de biodiversiteitsdoelen. Het doelbereik van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn wordt naar ...
Lees het hele bericht

Realisatie Natuurnetwerk Nederland op schema, nog 8% te realiseren tot 2027

20 jan 2017

De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. In ...
Lees het hele bericht

Vorige bericht

Noord-Holland monitort de ontwikkeling van de biodiversiteit

Volgende bericht

Melden uitrijden ruige mest en start inundatie plas-dras

Over dit thema

Voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap.

Naar de overzichtspagina

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet