Ga direct naar:

Melden uitrijden ruige mest en start inundatie plas-dras

16 feb 2017

Sinds enkele weken kunnen de agrarische collectieven weer melden dat hun deelnemers ruige stalmest hebben uitgereden op percelen met weidevogelbeheer. Voor het uitrijden van ruige mest kunnen de deelnemers een extra vergoeding ontvangen.Het uitrijden van ruige stalmest is alleen mogelijk in combinatie met andere beheeractiviteiten voor weidevogels.

Het perceel waarop de ruige mest wordt uitgereden, moet minimaal 14 kalenderdagen voor het uitrijden zijn ingetekend in de SCAN-GIS applicatie van Boerennatuur.nl en via SAN-GIS ingediend zijn bij RVO.nl. De datum waarop de ruige mest is uitgereden, moet uiterlijk 14 kalenderdagen na het uitrijden via SCAN-GIS bij RVO.nl gemeld worden. Boerennatuur.nl werkt momenteel aan een voorziening voor de collectieven waarbij de vastgelegde ruige mest meldingen in SCAN-GIS elke nacht automatisch worden doorgestuurd naar RVO.nl. Tot die tijd, sturen de collectieven de meldingen op papier naar RVO.nl. Zodra de voorziening live is, neemt Boerennatuur.nl de papieren meldingen hierin op.

Plas-dras beheer vanaf 15 februari

Voor de beheeractiviteit plas-dras start de inundatieperiode op 15 februari. In deze periode (varierend van 2 maanden tot bijna een halfjaar) moet de beheereenheid 100% drassig (geïnundeerd) zijn. Na de inundatieperiode kan het perceel herstellen en/of weer ingezaaid worden.

Als een collectief de inundatieperiode wil verlengen, om ecologische redenen, moet deze wijziging vijf werkdagen vóór het einde van de periode doorgegeven worden aan RVO.nl. De termijn vooraf (5 werkdagen) moet samen met de verlenging altijd voldoen aan de termijn van 14 kalenderdagen. De periode moet daarom altijd voor minimaal twee weken verlengd worden.

Snoeien tot 15 maart

In verband met het aanvangen van het broedseizoen mag niet gesnoeid worden in de periode van 15 maart tot 15 juni. Het snoeien van landschapselementen kan nog tot 15 maart. Advies aan de collectieven is dan ook hier in de planning rekening mee te houden.

NVWA voert veldcontroles uit

Nu de eerste beheeractiviteiten buiten weer gestart zijn, starten ook de veldcontroles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA controleert onder meer of de ruige mest zichtbaar aanwezig is op het perceel en of percelen met plas dras beheer voldoende vochtig zijn.

Het controleren van 5% van de beheeractiviteiten (14.000 stuks voor het ANLb) is een controlevoorschrift vanuit de Europese regelgeving en is nodig voor de acceptatie van het stelsel door de Europese Commissie. Voorwaarde is namelijk dat een 100% administratieve controle wordt ondersteund door 5% veldcontrole ter plaatse. De NVWA bundelt de activiteiten op basis van locatie, de te controleren activiteit en de omvang ervan en de noodzakelijke expertise van de inspecteur. De 14.000 individuele beheeractiviteiten worden daarmee teruggebracht naar zo’n 900 controleopdrachten/veldbezoeken.

Meta informatie van dit bericht

In dossier Subsidiestelsel Natuur en LandschapTags: beheeractiviteiten, boerennatuur-nl, nvwa, plas-dras, ruige-stalmest, rvo-nl, snoeien

Er zijn nog geen reacties op "Melden uitrijden ruige mest en start inundatie plas-dras"

Geef een reactie

Gerelateerde nieuwsberichten

Evelien Verbij nieuwe directeur BoerenNatuur.nl

08 mrt 2017

Op 1 februari is Evelien Verbij gestart als directeur bij BoerenNatuur.nl, de landelijke vereniging van 40 agrarische collectieven. Voormalig directeur Walter Kooy zal samen met Wouter Rozendaal tot 1 april ...
Lees het hele bericht

‘Natuurinclusieve landbouw vergt heldere definitie en gericht beleid’

22 feb 2017

BoerenNatuur.nl, de 40 collectieven voor agrarisch natuurbeheer, ziet natuurinclusieve landbouw als een waardevol concept in de transitie naar een landbouw die op alle fronten beter rekening houdt met de natuur. ...
Lees het hele bericht

22e Nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uit

16 feb 2017

Op 16 februari is weer een nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer uitgegaan. In deze nieuwsbrief een terugblik op het eerste uitvoeringsjaar van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, beheerjaar 2016 en ...
Lees het hele bericht

Voorschot uitbetaling over beheerjaar 2016 Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

19 jan 2017

De provincies gaan een voorschot uitkeren op het beheer in 2016 voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dit doen zij, mede op verzoek van BoerenNatuur.nl, om betalingsproblemen bij de ...
Lees het hele bericht

Nationaal plan van aanpak weidevogels aangepakt via uitwerking scenario’s

19 jan 2017

Bij de behandeling van de begroting Economische Zaken werd een motie van de PvdA en GroenLinks aangenomen inzake een nationaal plan van aanpak voor weidevogels. Er werd ...
Lees het hele bericht

Vorige bericht

Europese Commissie: waterkwaliteit in Nederland moet beter

Volgende bericht

Uitvoering ANLb 2.0 kan van start

Over dit thema

Voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap.

Naar de overzichtspagina

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet