Ga direct naar:

Noord-Holland monitort de ontwikkeling van de biodiversiteit

07 feb 2017

Sinds 1990 is de neergang van de biodiversiteit van de fauna in Noord-Holland gemiddeld genomen gestopt. Wel is het van belang te realiseren dat voor 1990 al veel biodiversiteit verloren is gegaan. In Nederland is de biodiversiteit, afgemeten aan kwaliteit en kwantiteit van natuur, afgenomen tot circa 15% van de oorspronkelijke ongestoorde natuursituatie. Dat staat in het rapport ’Biodiversiteit in Noord-Holland’. De provincie investeert veel in de natuur en wil graag weten welek effecten dat heeft. Daarom ontwikkelt de provincie hiervoor een monitoringprogramma.

In Noord-Holland is bijna 56.000 hectare begrensd binnen het Natuurnetwerk Nederland. Hiervan is 50.127 hectare al gerealiseerd. Deze gebieden worden al als natuur beheerd. Er moet nog 5.728 hectare worden ingericht voor natuur. Hiervan moet nog 3.986 hectare worden omgevormd. Een deel moet nog worden aangekocht.

Dankzij natuurverbindingen en beschermingsmaatregelen voor bedreigde plant- en diersoorten en een schoner milieu zijn verschillende soorten in Noord-Holland teruggekeerd en groeit hun populatie weer. Uit de Living Planet Index blijkt dat van de 219 onderzochte soorten er 77 op vooruit zijn gegaan, terwijl er 69 soorten op achteruit zijn gegaan.

Het rapport Biodiversiteit in Noord-Holland is te vinden op de website van de provincie.

bron: Provincie Noord-Holland, 01/02/17 

Meta informatie van dit bericht

In dossier Monitoring en NatuurinformatieTags: biodiversiteit, monitoring, natuurnetwerk-nederland

Er zijn nog geen reacties op "Noord-Holland monitort de ontwikkeling van de biodiversiteit"

Geef een reactie

Gerelateerde nieuwsberichten

Europese Commissie stelt nieuw actieplan voor natuurbescherming vast

01 mei 2017

De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan vastgesteld om de bescherming van de natuur en biodiversiteit in de Europese Unie te verbeteren. Het plan bestaat uit 15 actiepunten die uiterlijk ...
Lees het hele bericht

Uitvoering Natuurpact ligt op schema

10 apr 2017

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft de tweede Voortgangsrapportage Natuur van de provincies over de uitvoering van het Natuurpact in 2015 naar de Tweede Kamer gezonden. Van Dam vindt ...
Lees het hele bericht

Ruim 100.000 hectare gruttogebied gemonitord in 2016

03 apr 2017

In 2016 hebben agrarische collectieven en vrijwilligersorganisaties in het kader van het nieuwe agrarische natuurbeheer voor het eerst op grote schaal tellingen uitgevoerd om het broedsucces van de grutto te ...
Lees het hele bericht

Ecologische aandachtsgebieden in GLB kunnen biodiversiteit vergroten

03 apr 2017

De ecologische aandachtsgebieden in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie kunnen een bijdrage leveren aan het beperken van de impact van landbouwpraktijken op het milieu, vanwege positieve effecten op ...
Lees het hele bericht

PAS-monitoringsrapportages gepubliceerd

20 mrt 2017

Jaarlijks vindt monitoring van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) plaats om de voortgang en de effecten van het programma in beeld te brengen. Drie PAS monitoringsrapportages zijn op 17 maart ...
Lees het hele bericht

Vorige bericht

Twee subsidieregelingen provincie Zuid-Holland voor verbetering waterkwaliteit in de landbouw

Volgende bericht

Europese Commissie: waterkwaliteit in Nederland moet beter

Over dit thema

Gegevens natuurkwaliteit en natuurrapportages

Naar de overzichtspagina

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet