Ga direct naar:

Ontwikkelingen project ANLb 2.0

10 mei 2017

Het project ANLb 2.0 is begin 2017 opgestart om de uitvoering van het ANLb te optimaliseren en verder te ontwikkelen. De bemensing voor de vier deelprojecten (vereenvoudiging ANLb, doorontwikkeling huidige informatievoorziening, categorie water en relatie waterschappen, kennisontwikkeling) is inmiddels rond en de eerste projectproducten voor beheerjaar 2018 zijn opgeleverd.

‘Doel van het ANLb 2.0 project is het ANLb leuker, makkelijker en beter uitvoerbaar te maken voor provincies en collectieven. Zodat het ANLb echt effectiever en efficiënter wordt en bijdraagt aan meer biodiversiteit en soortenrijkdom: meer vogels en andere doelsoorten in het agrarisch gebied.’ (Karin Cox, projectleider)

Waar staan we nu?

In het kader van de vereenvoudiging van het ANLb is de Koppeltabel aangepast. Dit is een overzicht van het mogelijke beheer in de agrarische leefgebieden. Er zijn beheerfuncties samengevoegd voor meer flexibiliteit in het veld en er zijn beheermogelijkheden toegevoegd in de categorie water. Ook is de subsidieregeling (de SVNL verordening) aangepast, zodat deze makkelijker uit te voeren is. Verder vinden er gesprekken met NVWA plaats over hoe de controles in het veld nog sneller en makkelijker kunnen worden uitgevoerd, door een efficiëntere planning, en door technische ondersteuning, en dat de communicatie tussen collectief en NVWA wordt verbeterd. De resultaten over 2016 waren al positief, maar het kan altijd efficiënter. Hoe de controles door de NVWA in zijn werk gaan, leest u in het artikel ‘NVWA controleert beheeractiviteiten agrarisch natuur- en landschapsbeheer’ op het Portaal Natuur en Landschap.

BoerenNatuur.nl werkt in het kader van het verbeteren van de bestaande ICT aan een dashboard in de SCAN-ICT, waarmee de collectieven hun voortgang beter kunnen volgen. Ook bekijken RVO.nl en BoerenNatuur.nl de foutmeldingen (ook wel Kwaliteitsindicatoren of KI’s genoemd) die de collectieven in de SCAN-ICT te zien krijgen.

Verder is een basisfolder over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ontwikkeld. U vindt de folder ‘Agarisch Natuur- en Landschapsbeheer in het kort‘ op het Portaal Natuur en Landschap.

Meta informatie van dit bericht

In dossier Subsidiestelsel Natuur en LandschapTags: anlb

Er zijn nog geen reacties op "Ontwikkelingen project ANLb 2.0"

Geef een reactie

Gerelateerde nieuwsberichten

22e Nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uit

16 feb 2017

Op 16 februari is weer een nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer uitgegaan. In deze nieuwsbrief een terugblik op het eerste uitvoeringsjaar van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, beheerjaar 2016 en ...
Lees het hele bericht

Uitvoering ANLb 2.0 kan van start

16 feb 2017

In het tweede kwartaal van 2016 is een evaluatie uitgevoerd naar de invoering van het vernieuwde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) dat op 1 januari 2016 is ingevoerd. Uit deze ...
Lees het hele bericht

Hogan vraagt mening boeren over toekomstig landbouwbeleid

30 jan 2017

Europees Landbouwcommissaris Hogan roept boeren op hun mening te geven over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie begint op 2 februari met een ...
Lees het hele bericht

Nationaal plan van aanpak weidevogels aangepakt via uitwerking scenario’s

19 jan 2017

Bij de behandeling van de begroting Economische Zaken werd een motie van de PvdA en GroenLinks aangenomen inzake een nationaal plan van aanpak voor weidevogels. Er werd ...
Lees het hele bericht

Van Dam: ‘Te vroeg voor conclusies over reddingsplan weidevogels’

14 nov 2016

"Het is nog te vroeg om te oordelen over de effectiviteit van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer. We hebben nog niet eens een heel vogelseizoen achter de rug." Dat ...
Lees het hele bericht

Vorige bericht

Europese Commissie stelt nieuw actieplan voor natuurbescherming vast

Volgende bericht

Beheer- en beleidsmonitoring ANLb verder afstemmen en ontwikkelen

Over dit thema

Voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap.

Naar de overzichtspagina

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet