Ga direct naar:

Uitvoering ANLb 2.0 kan van start

16 feb 2017

In het tweede kwartaal van 2016 is een evaluatie uitgevoerd naar de invoering van het vernieuwde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) dat op 1 januari 2016 is ingevoerd. Uit deze evaluatie zijn diverse ontwikkel- en aandachtspunten naar voren gekomen. BIJ12 heeft een voorstel gemaakt waarin is beschreven hoe de ontwikkelpunten omgezet kunnen worden in concrete acties voor beheerjaar 2018 en verder. Het projectvoorstel ‘ANLb 2.0 – stroomlijnen uitvoering’ is op 19 januari 2017 geaccordeerd door de provincies. Op dit moment wordt de projectorganisatie ingericht.

Doel van het project is het optimaliseren en verder ontwikkelen van de uitvoering van het ANLb door coördinatie van de ANLb-ontwikkelingen en besluitvorming binnen de huidige overlegstructuren van de SNL-beheerorganisatie. In het project ANLb 2.0 worden de punten op de ‘i’ gezet van het ANLb zoals dat nu is. De uitvoering van het ANLb moet echt effectief en efficiënt worden (conform afspraken in het Natuurpact) en bijdragen aan de doelstellingen van het ANLb: meer natuurwinst, effectiever en efficiënter beheer, en een collectieve gebiedsgerichte aanpak en beheerverantwoordelijkheid.

Waarom is dit nodig?

Rust en eenvoud in de uitvoering van het ANLb: de uitvoering op orde brengen.
Werk van de collectieven makkelijker maken; minder drukte en administratieve lasten en uitvoeringsproblemen oplossen.
Kennis en informatie over het ANLb breed beschikbaar maken: informatie en kennis delen en verbreden en kennisvragen achterhalen en beantwoorden

Binnen het project ANLb 2.0 – stroomlijnen uitvoering worden vier deelprojecten uitgevoerd:

  • Vereenvoudiging ANLb
  • Doorontwikkeling huidige informatievoorziening ANLb (o.a. SCAN-ICT)
  • Categorie water en relatie waterschappen
  • Kennisontwikkeling ANLb

Op dit moment wordt de bemensing van het project ingevuld. Via het portaal Natuur en Landschap houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen, (gewenste) resultaten en de planning van het project.

Meta informatie van dit bericht

In dossier Subsidiestelsel Natuur en LandschapTags: anlb, ict, kennis

Er zijn nog geen reacties op "Uitvoering ANLb 2.0 kan van start"

Geef een reactie

Gerelateerde nieuwsberichten

Ontwikkelingen project ANLb 2.0

10 mei 2017

Het project ANLb 2.0 is begin 2017 opgestart om de uitvoering van het ANLb te optimaliseren en verder te ontwikkelen. De bemensing voor de vier deelprojecten (vereenvoudiging ANLb, doorontwikkeling huidige ...
Lees het hele bericht

22e Nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uit

16 feb 2017

Op 16 februari is weer een nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer uitgegaan. In deze nieuwsbrief een terugblik op het eerste uitvoeringsjaar van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, beheerjaar 2016 en ...
Lees het hele bericht

Hogan vraagt mening boeren over toekomstig landbouwbeleid

30 jan 2017

Europees Landbouwcommissaris Hogan roept boeren op hun mening te geven over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie begint op 2 februari met een ...
Lees het hele bericht

Nationaal plan van aanpak weidevogels aangepakt via uitwerking scenario’s

19 jan 2017

Bij de behandeling van de begroting Economische Zaken werd een motie van de PvdA en GroenLinks aangenomen inzake een nationaal plan van aanpak voor weidevogels. Er werd ...
Lees het hele bericht

Van Dam: ‘Te vroeg voor conclusies over reddingsplan weidevogels’

14 nov 2016

"Het is nog te vroeg om te oordelen over de effectiviteit van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer. We hebben nog niet eens een heel vogelseizoen achter de rug." Dat ...
Lees het hele bericht

Vorige bericht

Melden uitrijden ruige mest en start inundatie plas-dras

Volgende bericht

22e Nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uit

Over dit thema

Voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap.

Naar de overzichtspagina

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet