Ga direct naar:

Van Dam: ‘Nieuw kabinet moet meer geld vrij maken voor natuur’

17 feb 2017

Het nieuwe kabinet moet straks extra geld uittrekken voor natuurbeheer. Er is elk jaar zeker 100 tot 200 miljoen euro extra nodig om tot verbetering van de biodiversiteit te komen. Dat zegt staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken, in het huidige kabinet verantwoordelijk voor het natuurbeleid.

Van Dam is sinds november 2015 als staatssecretaris verantwoordelijk voor de portefeuille natuur en landbouw binnen het huidige kabinet. Samen met zijn voorganger Dijksma heeft hij naar eigen zeggen ‘zo goed als mogelijk hersteld wat door het vorige kabinet was stukgemaakt’. Dat kabinet halveerde de uitgaven voor natuurbeheer tot 400 miljoen. “Dit kabinet is met een nieuwe natuurwet gekomen. We hebben structureel 200 miljoen geïnvesteerd. Alle 160 Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, waar de natuur extra goed wordt beschermd.” Zijn vrees is dat een nieuw kabinet opnieuw op natuur zal bezuinigen.

De staatssecretaris is van mening dat het nu de goede kant op gaat met de natuur. “Het Planbureau voor de Leefomgeving meldde vorige maand dat 55% van de dier- en plantensoorten ‘in gunstige staat van instandhouding’ verkeert. In 2027 is dat 65%. Maar het betekent dat dan nog altijd een derde van alle soorten wordt bedreigd. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar 15% over. Het moet nog beter, stelt Van Dam. Volgens het planbureau is de meeste winst te behalen in de gebieden om de bestaande natuur heen en in de landbouw. Een nieuw kabinet zou 100 tot 200 miljoen extra moeten vrij maken, waardoor het Natuurnetwerk Nederland kan worden vergroot en met name de verbindingen tussen bestaande gebieden.

Verder zou de staatssecretaris graag fors inzetten op natuurlijk boeren en agrarische natuurbeheer. Nederland mag een deel van de Europese landbouwsubsidies, bedoeld voor directe inkomenssteun, benutten voor agrarisch natuurbeheer. De Tweede Kamer heeft de plannen die Van Dam daarvoor had geblokkeerd. “Vanaf 23 maart zit er een nieuwe Tweede Kamer. Dan wil ik het alsnog regelen. Het bedrag dat daarmee gemoeid is kan oplopen tot tientallen miljoenen.”

bron: Trouw, 15/02/17

Meta informatie van dit bericht

In dossier Subsidiestelsel Natuur en LandschapTags: agrarisch-natuur-en-landschapsbeheer, ez, natuur, natuurbeleid, natuurnetwerk-nederland, nnn, pbl, planbureau-voor-de-leefomgeving, provincies

Er zijn nog geen reacties op "Van Dam: ‘Nieuw kabinet moet meer geld vrij maken voor natuur’"

Geef een reactie

Gerelateerde nieuwsberichten

Tweede Kamer bepaalt reeks ‘controversiële’ onderwerpen in natuurbeleid

10 apr 2017

De nieuwe Tweede Kamer wil een aantal onderwerpen met betrekking tot het natuurbeleid in de portefeuille van staatssecretaris Van Dam controversieel verklaren. Dat werd op 5 april duidelijk tijdens een ...
Lees het hele bericht

Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2013

10 apr 2017

In 2013 bedragen de bruto kosten voor natuur en landschap 900 miljoen euro. Dat is een afname van 20% ten opzichte van het topjaar 2009. De overheid financiert 54% van ...
Lees het hele bericht

Uitvoering Natuurpact ligt op schema

10 apr 2017

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft de tweede Voortgangsrapportage Natuur van de provincies over de uitvoering van het Natuurpact in 2015 naar de Tweede Kamer gezonden. Van Dam vindt ...
Lees het hele bericht

Europese Commissie: waterkwaliteit in Nederland moet beter

09 feb 2017

De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater moet beter. Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid. Vooral de concentratie stikstof en fosfaat ...
Lees het hele bericht

Noord-Holland monitort de ontwikkeling van de biodiversiteit

07 feb 2017

Sinds 1990 is de neergang van de biodiversiteit van de fauna in Noord-Holland gemiddeld genomen gestopt. Wel is het van belang te realiseren dat voor 1990 al veel biodiversiteit verloren ...
Lees het hele bericht

Vorige bericht

22e Nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uit

Volgende bericht

‘Natuurinclusieve landbouw vergt heldere definitie en gericht beleid’

Over dit thema

Voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap.

Naar de overzichtspagina

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet