Ga direct naar:

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.

Ruimte, economie en natuur zijn kerntaken van de provincies. De inrichting van het landelijk gebied en het regionale natuur- en landschapsbeleid, de bereikbaarheid van de regio en het regionaal economisch beleid zijn hun verantwoordelijkheid. Vanuit internationale verplichtingen zijn de provincies ook verantwoordelijk voor realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur), de Natura2000 gebieden, het (agrarisch) natuurbeheer en het soortenbeleid. Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) schept de voorwaarden hiervoor.

Laatste nieuws

Bekijk alle berichten

Over het stelsel

In Nederland liggen veel landbouwgebieden en natuurterreinen die waardevol zijn voor natuur en landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom verlenen zij subsidie hiervoor via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Lees meer over het SNL.

Subsidie aanvragen

Natuurbeheerders kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. Lees meer over subsidie Natuur- en Landschapsbeheer

 

Agrarische collectieven kunnen subsidie ontvangen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. 

Lees meer over subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

SNL-applicatie

De vastgestelde Natuurbeheerplannen en collectief beheerplannen van de provincies bekijkt u via de SNL-applicatie (Toolkit).  

Meer informatie over de SNL-applicatie (Toolkit)

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Van Dam zet 30 miljoen per jaar extra in voor Brede Weersverzekering en agrarisch natuurbeheer

19 jun 2017

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken wil jaarlijks 10 miljoen extra uittrekken voor de Brede Weersverzekering en 20 miljoen euro voor agrarisch natuurbeheer. Het geld is afkomstig uit de eerste ...
Lees het hele bericht

Europese Commissie keurt aanpassingen SNL goed

14 jun 2017

Intensivering bosverjonging productiebos en openstellingsbijdrage natuurDe Europese Commissie (EC) heeft op 17 mei 2017 goedkeuring verleend voor enkele aanpassingen in het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het betreft de intensivering ...
Lees het hele bericht

Ontwikkelingen project ANLb 2.0

10 mei 2017

Het project ANLb 2.0 is begin 2017 opgestart om de uitvoering van het ANLb te optimaliseren en verder te ontwikkelen. De bemensing voor de vier deelprojecten (vereenvoudiging ANLb, doorontwikkeling huidige ...
Lees het hele bericht

22e Nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uit

16 feb 2017

Op 16 februari is weer een nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer uitgegaan. In deze nieuwsbrief een terugblik op het eerste uitvoeringsjaar van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, beheerjaar 2016 en ...
Lees het hele bericht

Uitvoering ANLb 2.0 kan van start

16 feb 2017

In het tweede kwartaal van 2016 is een evaluatie uitgevoerd naar de invoering van het vernieuwde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) dat op 1 januari 2016 is ingevoerd. Uit deze ...
Lees het hele bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet