Ga direct naar:

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.

Ruimte, economie en natuur zijn kerntaken van de provincies. De inrichting van het landelijk gebied en het regionale natuur- en landschapsbeleid, de bereikbaarheid van de regio en het regionaal economisch beleid zijn hun verantwoordelijkheid. Vanuit internationale verplichtingen zijn de provincies ook verantwoordelijk voor realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur), de Natura2000 gebieden, het (agrarisch) natuurbeheer en het soortenbeleid. Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) schept de voorwaarden hiervoor.

Laatste nieuws

Bekijk alle berichten

Over het stelsel

In Nederland liggen veel landbouwgebieden en natuurterreinen die waardevol zijn voor natuur en landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom verlenen zij subsidie hiervoor via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Lees meer over het SNL.

Subsidie aanvragen

Natuurbeheerders kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. Lees meer over subsidie Natuur- en Landschapsbeheer

 

Agrarische collectieven kunnen subsidie ontvangen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. 

Lees meer over subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

SNL-applicatie

De vastgestelde Natuurbeheerplannen en collectief beheerplannen van de provincies bekijkt u via de SNL-applicatie (Toolkit).  

Meer informatie over de SNL-applicatie (Toolkit)

 

Gerelateerde nieuwsberichten

22e Nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uit

16 feb 2017

Op 16 februari is weer een nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer uitgegaan. In deze nieuwsbrief een terugblik op het eerste uitvoeringsjaar van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, beheerjaar 2016 en ...
Lees het hele bericht

Uitvoering ANLb 2.0 kan van start

16 feb 2017

In het tweede kwartaal van 2016 is een evaluatie uitgevoerd naar de invoering van het vernieuwde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) dat op 1 januari 2016 is ingevoerd. Uit deze ...
Lees het hele bericht

Hogan vraagt mening boeren over toekomstig landbouwbeleid

30 jan 2017

Europees Landbouwcommissaris Hogan roept boeren op hun mening te geven over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie begint op 2 februari met een ...
Lees het hele bericht

Nationaal plan van aanpak weidevogels aangepakt via uitwerking scenario’s

19 jan 2017

Bij de behandeling van de begroting Economische Zaken werd een motie van de PvdA en GroenLinks aangenomen inzake een nationaal plan van aanpak voor weidevogels. Er werd ...
Lees het hele bericht

Tweede Kamer neemt reeks moties aan bij behandeling begroting voor natuurbeleid

02 dec 2016

Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken in de Tweede Kamer zijn een reeks moties ingediend en aangenomen waarvan er een aantal betrekking ...
Lees het hele bericht

Profiel toegang

Het portaal elders op het internet